Przejdź do treści

Naturalne i Ochrona gatunkowa

Ochrona przyrody i gatunków

Ochrona klimatu to ochrona gatunkowa
Długoterminowej zmianie lub wyczerpaniu siedlisk wielu gatunków można zapobiec jedynie poprzez ukierunkowaną ochronę klimatu. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć cele klimatyczne Paryża - razem. Oczywiście budowa morskich farm wiatrowych jest ingerencją w środowisko morskie, jednak morska energia wiatrowa jest niezbędna do zapewnienia długoterminowych, bezpiecznych, niedrogich i zrównoważonych dostaw energii dla Niemiec i Europy oraz do ochrony klimatu. Operatorzy morskich farm wiatrowych podejmują szeroko zakrojone działania prewencyjne w celu zapewnienia przyjaznej dla przyrody ekspansji morskiej energetyki wiatrowej.
Długoterminowej zmianie lub wyczerpaniu siedlisk wielu gatunków można zapobiec jedynie poprzez ukierunkowaną ochronę klimatu. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć cele klimatyczne Paryża - razem. Oczywiście budowa morskich farm wiatrowych jest ingerencją w środowisko morskie, jednak morska energia wiatrowa jest niezbędna do zapewnienia długoterminowych, bezpiecznych, niedrogich i zrównoważonych dostaw energii dla Niemiec i Europy oraz do ochrony klimatu. Operatorzy morskich farm wiatrowych podejmują szeroko zakrojone działania prewencyjne w celu zapewnienia przyjaznej dla przyrody ekspansji morskiej energetyki wiatrowej.