Przejdź do treści

europejski współpraca

Europa

300 gigawatów morskiej energii wiatrowej musi zostać zainstalowanych na wodach europejskich do 2050 r., Aby Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Realizacja transgranicznych projektów morskich farm wiatrowych i lepsza współpraca między krajami przybrzeżnymi UE mogłyby w ogromnym stopniu przyczynić się do efektywnego wykorzystania morskiej energii wiatrowej. Koszty można jeszcze bardziej obniżyć, a wymagania przestrzenne zmniejszyć. Nasz cel: europejska sieć morska, dzięki której energia elektryczna z podłączonych morskich farm wiatrowych może być transportowana elastycznie i ponad granicami tam, gdzie jest potrzebna.
300 gigawatów morskiej energii wiatrowej musi zostać zainstalowanych na wodach europejskich do 2050 r., Aby Europa stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. Realizacja transgranicznych projektów morskich farm wiatrowych i lepsza współpraca między krajami przybrzeżnymi UE mogłyby w ogromnym stopniu przyczynić się do efektywnego wykorzystania morskiej energii wiatrowej. Koszty można jeszcze bardziej obniżyć, a wymagania przestrzenne zmniejszyć. Nasz cel: europejska sieć morska, dzięki której energia elektryczna z podłączonych morskich farm wiatrowych może być transportowana elastycznie i ponad granicami tam, gdzie jest potrzebna.