Przejdź do treści

Raum Planowanie

Planowanie przestrzenne i obszarowe

Za pomocą analiz warunków wietrznych, warunków podpowierzchniowych, oceanografii i ruchu morskiego Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) ocenia przydatność obszaru morskiego do budowy turbin wiatrowych (sekcja 9 WindSeeG). Odpowiednie obszary i obszary są pokazane w planie zagospodarowania przestrzennego (RPO) i planie zagospodarowania przestrzennego (RPW). Na tej podstawie przeprowadzany jest przetarg na tereny, które mają być wykorzystywane do wytwarzania morskiej energii wiatrowej.
Za pomocą analiz warunków wietrznych, warunków podpowierzchniowych, oceanografii i ruchu morskiego Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) ocenia przydatność obszaru morskiego do budowy turbin wiatrowych (sekcja 9 WindSeeG). Odpowiednie obszary i obszary są pokazane w planie zagospodarowania przestrzennego (RPO) i planie zagospodarowania przestrzennego (RPW). Na tej podstawie przeprowadzany jest przetarg na tereny, które mają być wykorzystywane do wytwarzania morskiej energii wiatrowej.