Spring til indhold

Raum Planlægning

Rum- og områdeplanlægning

Ved hjælp af analyser af vindforhold, undergrund, oceanografi og skibsfart vurderer Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH), hvorvidt et havområde er egnet til opførelse af vindmøller (afsnit 9 WindSeeG). Egnede områder og områder er vist i planen for fysisk planlægning (ROP) og arealudviklingsplan (FEP). På dette grundlag gennemføres derefter udbuddet af områder, der skal bruges til at producere offshore vindenergi.
Ved hjælp af analyser af vindforhold, undergrund, oceanografi og skibsfart vurderer Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH), hvorvidt et havområde er egnet til opførelse af vindmøller (afsnit 9 WindSeeG). Egnede områder og områder er vist i planen for fysisk planlægning (ROP) og arealudviklingsplan (FEP). På dette grundlag gennemføres derefter udbuddet af områder, der skal bruges til at producere offshore vindenergi.