Spring til indhold

europæisk samarbejde

Europa

300 gigawatt offshore vindenergi skal installeres i europæiske farvande inden 2050 for at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden. Implementeringen af ​​grænseoverskridende havvindprojekter og bedre netværkssamarbejde mellem EU's kystlande kan yde et enormt bidrag til en effektiv anvendelse af havvindenergi. Omkostningerne kunne reduceres yderligere og pladsbehovet reduceres. Vores mål: Et europæisk offshore-net, hvorigennem elen fra de tilsluttede havmølleparker kan transporteres fleksibelt og over grænserne, hvor det er nødvendigt.
300 gigawatt offshore vindenergi skal installeres i europæiske farvande inden 2050 for at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i verden. Implementeringen af ​​grænseoverskridende havvindprojekter og bedre netværkssamarbejde mellem EU's kystlande kan yde et enormt bidrag til en effektiv anvendelse af havvindenergi. Omkostningerne kunne reduceres yderligere og pladsbehovet reduceres. Vores mål: Et europæisk offshore-net, hvorigennem elen fra de tilsluttede havmølleparker kan transporteres fleksibelt og over grænserne, hvor det er nødvendigt.