Fortrolighed Erklärung

Vi beskytter dine data 

PRIVATLIVSPOLITIK

Databeskyttelse er meget vigtigt for BWO. BWO-webstedet kan bruges uden at give personlige oplysninger. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds specielle tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget juridisk grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af ​​personoplysninger, f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret, udføres altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for BWO. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores firma gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, der er indsamlet, brugt og behandlet af os. Desuden informeres registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som controller har BWO implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse mulig for personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede datatransmissioner kan dog generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er enhver berørt person fri til at videregive personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. Telefonisk.

 

1. Definitioner

BWO's privatlivspolitik er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter, da den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) blev vedtaget. Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

a) personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede"). en person anses for at blive identificeret, direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af opgaven til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle funktioner, der afspejler den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

b) den pågældende person

Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

c) behandling

Forarbejdning hver operation udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller af en sådan proces, der er tilknyttet personoplysninger såsom indsamling, indsamling, organisationen, arrangement, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

f) Pseudonymisering

Pseudonymization er behandlingen af ​​personoplysninger på en måde, hvorpå personoplysningerne ikke længere kan tildeles et bestemt emne uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat disse yderligere oplysninger skal opbevares separat og tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads for at sikre, at de personlige oplysninger ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

(g) controller eller controller

Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

h) processor

Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

j) tredjeparter

Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

k) Samtykke

Samtykke er enhver frivillig for den enkelte sag og utvetydigt leveret af den registrerede informeret måde udtryk for vilje i form af en erklæring eller en anden identificerbar bekræftende handling, hvorved menes den person, som de er enige med behandling af personoplysninger om er.

 

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO)

Schiffbauerdamm 19

10117 Berlin

Tyskland

Tlf .: 030 - 28444650

E-mail: info@bwo-offshorewind.de

Internet side: www.bwo-offshorewind.de

 

3. småkager

BWO-webstedet bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette tillader besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e. V. giver brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, der ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, da dette sker på hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online shop. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.

 

4. Indsamling af generelle data og information

BWO-webstedet indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang den registrerede eller et automatiseret system har adgang til webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der anvendes af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldt henvisnings), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangssystem på vores websted kan styres, (5) dato og tidspunkt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​det adgangssystem og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Når du bruger disse generelle data og oplysninger, drager BWO ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores hjemmeside og reklamen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet i vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores hjemmeside og ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres derfor statistisk og yderligere af BWO med det formål at øge databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverens logfiler gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

 

5. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

På grund af juridiske regler indeholder BWO-webstedet oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores firma og direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse til såkaldt elektronisk post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den person, der er ansvarlig for behandlingen via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der overføres af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der fremsendes på frivillig basis af en registreret til den person, der er ansvarlig for behandlingen, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

 

6. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Der für die Verarbeitung verantwortlich at verarbeitet under speichert personenbezog indtil Daten that betroffen Perso nur für den Zeitraum, which zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dør durch den Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einen anderen Gesetzgeb nedstammer Gesetz oder fra Vorschriften, welche there für die Verarbeitung verantwortlich til unterliegt, vorgeseh den wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einem anderen zuständig som er Gesetzgeb vorgeschrieb indtil Speicherfrist EU werden die personenbezogen den Daten routinemäßig under entsprechend de Gesetzliche den Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

 

7. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver berørt person har ret fra det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen om bekræftelse af, om personoplysninger vedrørende dem behandles. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

b) Ret til information

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer til at opnå på ethvert tidspunkt fra den umotiveret registeransvarlige oplysninger om den lagrede personlige personlige data og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger:

forarbejdningsformålene

de kategorier af personoplysninger, der behandles

modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet afsløret eller endnu ikke skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer

hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed

eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører ham, eller om en begrænsning af behandlingen af ​​den ansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed

hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om datakilden

eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22 1 Abs.4 og DS-GMO og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om det involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den pågældende person,

Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til information, kan de når som helst kontakte os.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham / hende. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

d) Ret til aflysning (ret til at blive glemt)

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske politik og lovgiver til at kræve den ansvarlige, at de personoplysninger om dem vil blive slettet med det samme, medmindre en af ​​følgende grunde gælder, og for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige.

Den registrerede trækker samtykke, som behandlingen af ​​art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 para. 2 pege en DS-GMO understøttes, og der er mangel på ellers retsgrundlag for behandlingen.

Den pågældende person skal i overensstemmelse med art. 21 para. 1 DS-GMO objekt med behandling, og der er ingen altovervejende legitime grunde til behandling før, eller den person, der handler i overensstemmelse med art. 21 para. 2 DS-GMO modstand mod forarbejdning én.

Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.

Erstatningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.

Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, afsnit 1 DS-GVO.

Hvis en af ​​ovenstående grunde gælder, og en registreret ønsker at have slettet personlige data hos BWO, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. BWO's databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder sørger for, at anmodningen om sletning overholdes straks.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af BWO, og vores virksomhed som den ansvarlige person er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 i GDPR, træffer BWO passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne for at informere andre databehandlere, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, at den registrerede har anmodet om, at disse andre databehandlere sletter alle links til disse personoplysninger eller kopier eller replikationer af disse personoplysninger i det omfang behandling ikke er nødvendig. BWO's databeskyttelsesofficer eller en anden medarbejder vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, som er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser gælder:

Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.

Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, die betroffen personenbezogen den vigtigste person lehnt dø Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen den Daten der personenbezogen.

Der verantwortlich at benötigt die Daten für die personenbezogen at Zweck der Verarbeitung länger nicht, die sie jedoch betroffen indtil zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch det.

Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung perle. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, der er berettiget Gründ des Verantwortlichen gegenüber den betrodde Person überwiegen.

Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt hos BWO, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. Databeskyttelsesansvarlig for BWO eller en anden medarbejder sørger for, at behandlingen begrænses.

f) Dataoverførbarhed

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, som de får personlige oplysninger, som blev leveret af den pågældende person en afgift, på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 Abs . 2 pege en DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6 para. 1 brev b DS-GMO baserede og forarbejdningen finder sted ved hjælp af automatiserede metoder, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i den offentlige interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet tildelt den ansvarlige person.

Endvidere at den pågældende i at udøve deres ret til data portabilitet under Art. 20 para. 1 DS-GMO person, opnå, at personoplysninger overføres direkte fra en afgift til en anden afgift, hvis dette er teknisk muligt, og hvis loven, dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede kontakte Offshore Windenergie e. V. udnævnt databeskyttelsesofficer eller en anden medarbejder.

g) Ret til indsigelse

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske direktiver og forordninger donor, med begrundelse i deres specifikke situation på ethvert tidspunkt at behandlingen vedrører dem af personoplysninger på grundlag af art. 6 para. 1 brev e eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

I tilfælde af indsigelse behandler BWO ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan bevise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare Juridiske krav.

Hvis BWO behandler personoplysninger med henblik på at drive direct mail, har den berørte person ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring over for BWO, behandler BWO ikke længere personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der skyldes hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører ham eller hende, der udføres ved BWO til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i GDPR. At gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende person kontakte BWO's databeskyttelsesofficer eller en anden medarbejder direkte. Den registrerede har også frit i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve deres ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

h) Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, ikke én udelukkende på automatiseret behandling - herunder profilering - at være genstand-baserede beslutning, som udfolder sig i løbet retsvirkning eller i væsentlig grad påvirker ham på samme måde, hvis afgørelsen (1) er ikke for indgåelsen eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2) på grund af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som er genstand for oplade, er tilladt, og denne lovgivning passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt de berettigedes interesser hos den registrerede eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige person eller (2) den træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke, træffer BWO passende foranstaltninger for at beskytte rettigheder og friheder og legitime interesser at beskytte den registrerede, herunder i det mindste retten til at få en persons indgriben fra den ansvarlige persons side til at udtrykke sit eget synspunkt og bestride beslutningen.

Hvis den pågældende person ønsker at gøre krav på automatiserede beslutninger, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

i) Ret til at tilbagekalde et samtykke om databeskyttelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

Hvis den pågældende person ønsker at hævde deres ret til at tilbagekalde deres samtykke, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

 

8. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

I princippet bruger den person, der er ansvarlig for behandlingen, også Twitter. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, som brugere kan offentliggøre og distribuere såkaldte tweets, dvs. korte beskeder. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive personer, der ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for de såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Desuden gør Twitter det muligt for et bredt publikum at blive adresseret via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren og var som en Twitter-komponent (Twitter-knap) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive Twitter komponent årsager til at downloade en præsentation af den tilsvarende Twitter komponent af Twitter. Yderligere information på knapperne Twitter er tilgængelige på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Som en del af denne tekniske proces modtager Twitter information om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der er besøgt af den pågældende. Formålet med integrationen af ​​Twitter komponent er at give vores brugere med en genudsendelse af indholdet i denne hjemmeside for at gøre denne hjemmeside i den digitale verden er kendt og at øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende besøger vores websted og i hele deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles den respektive Twitter-konto for den person, der er berørt af Twitter. Hvis den pågældende klikker på en af ​​de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Twitter-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter, kan de forhindre transmission ved at logge af deres Twitter-konto, før de besøger vores websted.

De gældende privatlivspolitikker for Twitter findes på https://twitter.com/privacy?lang=en.

 

9. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 jeg tændte. En DS-GMO betjener vores virksomhed som retsgrundlaget for forarbejdning, hvor vi opnår samtykke til et bestemt forarbejdningsformål. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger for at opfylde en kontrakt, den kontraherende part er den person, der, som det er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for en levering af varer eller levering af en hvilken som helst anden tjeneste eller ydelser, er behandlingen baseret på Art. 6 jeg tændte. b DS-GMO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for at gennemføre for kontraktlige foranstaltninger, f.eks. I tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Vores virksomhed er omfattet af en retlig forpligtelse, som en behandling af personoplysninger er nødvendig, såsom for opfyldelsen af ​​skattemæssige forpligtelser, behandlingen er baseret på art. 6 jeg tændt c DS-GMO. I sjældne tilfælde kan behandling af personoplysninger kræves for at beskytte den registreredes eller en anden fysiske personers vitale interesser. Dette ville være tilfældet, hvis en besøgende ville blive såret i vores virksomhed og derefter hans navn, hans alder, hans sygesikring data eller andre vitale oplysninger til en læge, hospital eller andre tredjeparter skulle være bestået. Derefter vil behandlingen være baseret på Art.6 I lit. DS-GMO er baseret.

I sidste ende kunne behandlinger være baseret på Art.6 I lit. f DS-GMO'er er baseret. På dette retsgrundlag baseret behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte retsgrundlag når behandlingen for at beskytte en legitim interesse i vores virksomhed eller en tredjepart er påkrævet, medmindre opvejer interesser eller de grundlæggende rettigheder og friheder den registrerede. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. Han udstrækning betragtes som en legitim interesse kunne antages, hvis personen er en kunde beregning (betragtning 47 2 sæt DS-GMO).

 

10. Legitime interesser i behandlingen, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Litteratur på artikel 6 Jeg lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns fra alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer er Anteilseign.

 

11. Varighed hvor de personlige data gemmes

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten er den jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

 

12. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende hensyntagen

Vi præciserer, at levering af personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (fx skatteregler) eller kan også skyldes kontraktlige bestemmelser (fx oplysninger om den kontraherende part).

Af og til kan det være nødvendigt, at en kontrakt konkluderes med, at en berørt person giver os personoplysninger, der efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personlige oplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med hende. Manglende levering af personoplysninger vil betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kunne lukkes.

Før den pågældende person giver personlige data, skal den pågældende kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesofficer informerer den registrerede fra sag til sag om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger, og hvilke konsekvenser manglen på levering af personoplysninger ville have.

 

13. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning / profilering

Vi bruger ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring er baseret på databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra RC GmbH og WBS-LAW.