Spring til indhold

Naturlig og Arter beskyttelse

Beskyttelse af natur og arter

Klimabeskyttelse er artsbeskyttelse
En langsigtet forskydning eller udtømning af levesteder for mange arter kan kun forhindres gennem målrettet klimabeskyttelse. Derfor må vi gøre alt, hvad vi kan for at nå klimamålene i Paris - sammen. Naturligvis er opførelsen af ​​havvindmølleparker en intervention i havmiljøet. Ikke desto mindre er havvindenergi afgørende for at sikre en langsigtet, sikker, omkostningseffektiv og bæredygtig energiforsyning til Tyskland og Europa og for at beskytte vores klima. Operatørerne af havvindmølleparker tager omfattende forebyggende foranstaltninger for at garantere en naturvenlig udvidelse af havvindenergi.
En langsigtet forskydning eller udtømning af levesteder for mange arter kan kun forhindres gennem målrettet klimabeskyttelse. Derfor må vi gøre alt, hvad vi kan for at nå klimamålene i Paris - sammen. Naturligvis er opførelsen af ​​havvindmølleparker en intervention i havmiljøet. Ikke desto mindre er havvindenergi afgørende for at sikre en langsigtet, sikker, omkostningseffektiv og bæredygtig energiforsyning til Tyskland og Europa og for at beskytte vores klima. Operatørerne af havvindmølleparker tager omfattende forebyggende foranstaltninger for at garantere en naturvenlig udvidelse af havvindenergi.