Nyckeltal för vindkraft till havs

0
faciliteter
0
GW
0
TWh på 6 månader
0
jobb

Aktuella pressmeddelanden

Avlasta ytterligare elkunder

EEG -tillägget kommer att sjunka till 2022 cent per kilowattimme 3,723. "Med avtal om skillnader för framtida havsbaserade vindprojekt kan vi till och med se till att ytterligare avkastning görs till EEG -kontot när elpriserna är höga", säger BWO: s vd Stefan Thimm.

Läs mer »

BWO: trafikljus för mer havsvind

Resultatet av de undersökande samtalen låter lovande: havsbaserad vindkrafts roll erkänns uttryckligen. Det återstår att se om tillkännagivandet av en ny elmarknadsdesign för förnybar energi syftar till införandet av de förfallna CFD: erna.

Läs mer »

BWO: Ny regering måste prioritera klimatskyddet

Det finns en stor social önskan om en högre prioritering av klimatpolitiska frågor. Trots all oenighet framgår det av söndagens valresultat.

För att leva upp till denna önskan behövs en ny regering så snart som möjligt - vi har helt enkelt inte råd med en månadslång baksmälla här.

Läs mer »

Vindkraft till havs - i farten

Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO) 
är den federala sammanslutningen av alla företag som planerar, bygger och driver vindkraftsparker i Tyskland. Vi samlar därmed styrkan och kunskapen för en framgångsrik energiövergång i Tyskland och Europa. BWO grundades i början av 2015 som Offshore Wind Working Group (AGOW) och har nu 18 medlemmar. I slutet av 2018 hade våra medlemmar i Tyskland 1.305 6.382 system med en installerad kapacitet på cirka 2018 18,8 MW på nätet. Detta innebär att alla vindkraftsparker i tyska vatten producerade cirka XNUMX teravattimmar el XNUMX med stadigt fallande kostnader.

Havsvind är en av de bästa i blandningen av förnybara energikällor 
Havsvind är en hörnsten i energisäkerheten. Tyskland drar nytta av sina naturliga förhållanden. Nordsjön och Östersjön är unika i sin kombination av de bästa vindförhållandena och låga vattendjup. Det är därför utbytet av ett system där är ungefär dubbelt så högt som på land. Systemen genererar energi cirka 363 dagar om året. Med ökande elförbrukning och en optimal expansion av förnybar energi, enligt Fraunhofer IWES, kan havsbaserad vind ge cirka 2050 procent av elbehovet i Tyskland 30.

Havsvind blir allt billigare och billigare. 
Sedan 2012 har kostnaden för havsvind minskat med upp till 50 procent. De första vindkraftsoperatörerna har helt avstått från EEG-ersättning för särskilt väl belägna vindkraftsparker med sina bud. Du vill finansiera dig uteslutande genom elhandel. Efter mer än ett decennium av teknikutveckling och marknadsintroduktion ligger kostnaderna för klimatvänlig och hållbar el från vindkraft till havs på samma nivå som nybyggda gas-, kol- eller kärnkraftverk.

Vindkraft till havs är en viktig arbetsgivare.
Mer än 24.000 40 personer är för närvarande anställda i branschen. XNUMX procent av det bortom kusten i Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg och Bayern. En omfattande projektkedja (utveckling, konstruktion, drift) skapar också indirekt sysselsättning i många företag. En sak är säker: Vindkraft till havs möjliggör rikstäckande mervärde. I de nordtyska staterna är vindkraft till havs en pelare för strukturförändringar. Efter varvskrisen säkrar vindkraft till havs platser och jobb genom att bygga komponenter för vindkraftverk till havs, transformatorstationer och använda hamnarna som logistikcenter.