Komunikat w sprawie projektu ustawy o przyspieszeniu morskiej energetyki wiatrowej

15. Luty 2024

Stanowisko w sprawie projektu ustawy/ustawy wdrażającej unijną dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED III) w obszarze morskiej energetyki wiatrowej i sieci elektroenergetycznych.

„Bardzo dobrze, że rząd federalny kontynuuje prace nad przyspieszeniem procesu rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej. Zapowiadane w ostatnich tygodniach opóźnienia pokazują, jak ważna jest ta kwestia. Ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Dotyczy to w szczególności ocen oddziaływania na środowisko. Dlatego zalecamy otrzymanie studium oddziaływania na środowisko i oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w ramach procesu zatwierdzania dla obszarów, które nie zostały poddane wstępnemu badaniu centralnemu. W tym przypadku stwarza to bezpieczeństwo prawne i inwestycyjne – mówi dyrektor zarządzający BWO Stefan Thimm.

Ponadto ustawodawca powinien wykorzystać także rozpoczynający się proces legislacyjny zwiększający bezpieczeństwo inwestycji dla inwestorów i operatorów farm wiatrowych w ustawie o energetyce. Pod koniec stycznia operatorzy systemów przesyłowych ogłosili opóźnienia w przyłączeniu do sieci czterech projektów morskich farm wiatrowych. Przyczyną są wąskie gardła w łańcuchu wartości.

„Ponadto obecna procedura daje możliwość wsparcia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w zakresie polityki przemysłowej” – mówi Thimm. W tym celu część dochodów z przetargów powinna być reinwestowana – m.in. w rozbudowę portów morskich i niskooprocentowane pożyczki na moce produkcyjne.

Oświadczenie BWO (PDF)

 

Hintergrund:

Federalne Ministerstwo Gospodarki zwróciło się do stowarzyszeń o uwagi do projektu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące planowania i zatwierdzania dyrektywy w sprawie energii odnawialnej 2018/2001 (RED III). Spowoduje to zmiany w ustawie WindSeeG, ustawie o energetyce oraz „ustawie o przyspieszeniu rozbudowy sieci przesyłowych”.