Oświadczenie w sprawie porozumienia w sprawie ustawy Net Zero Industry Act

7. Luty 2024

BWO z zadowoleniem przyjmuje wstępne porozumienie w sprawie unijnej ustawy Net Zero Industry Act. Ustawa ta ma m.in. określić zasady dobrej współpracy z partnerami spoza Europy.

„Potrzebujemy ich pomocy, aby osiągnąć europejskie cele ekspansji morskiej energetyki wiatrowej. Jednocześnie musimy wzmocnić europejski łańcuch wartości, aby móc zgodnie z planem rozwijać morską energię wiatrową i inne technologie przyjazne dla klimatu. Osiągnięte porozumienie jest ważnym krokiem w tym zakresie. Teraz ważne jest doprecyzowanie szczegółów przy wdrożeniu krajowym – w zamian za tych, którzy mają z nich skorzystać” – komentuje dyrektor zarządzający BWO Stefan Thimm porozumienie.

 

Hintergrund:

Wczoraj w Brukseli negocjatorzy UE wstępnie uzgodnili ustawę o przemyśle netto zerowym i zmienili niektóre zasady w porównaniu z wcześniejszymi projektami.

Zasady aukcji są szczególnie istotne w przypadku morskiej energetyki wiatrowej. W przyszłości kryteria kwalifikacji wstępnej i jakościowe powinny być stosowane w odniesieniu do co najmniej 30 procent rocznej wielkości aukcji na państwo członkowskie. Te kryteria niezwiązane z ceną mogą obejmować zrównoważony rozwój ekologiczny, wkład w innowacje lub integrację systemów energetycznych. Komisja ustali te kryteria i, w zależności od tego, jak dobrze działa system, rozważy, czy należy dostosować wielkość aukcji.

Wczorajsze porozumienie musi teraz zostać formalnie potwierdzone przez instytucje UE.