Jak dobrze chroniona jest morska energia wiatrowa?

21. Luty 2024

Wraz z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej technologia ta odgrywa coraz większą rolę w bezpieczeństwie dostaw.

Dlatego też angażujemy się w ochronę naszych farm wiatrowych i systemów przyłączy do sieci przed atakami fizycznymi i cyfrowymi.

 

Stanowisko i zalecenia dotyczące działań

Zmieniona sytuacja geopolityczna od czasu ataku Rosji na Ukrainę zmienia także spojrzenie na infrastrukturę energetyczną na Morzu Północnym i Bałtyckim.

„Morska energia wiatrowa odgrywa coraz większą rolę w dostawach energii – powinniśmy ją odpowiednio chronić” – mówi dyrektor zarządzający BWO Stefan Thimm

Dokument przedstawiający stanowisko (PDF)

1. państwo powinno wziąć na siebie odpowiedzialność.
– W sytuacji nadzwyczajnej potrzebne są siły bezpieczeństwa państwa
– Branża zapewnia wsparcie, np. poprzez zgłaszanie obserwacji nieznanych statków podczas prac konserwacyjnych


2. Kompleksowa świadomość sytuacyjna obszaru morskiego – także podwodnego
– Należy wzmocnić Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (MSZ).
– Policja federalna, marynarka wojenna, policja wodna i komenda ds. wypadków powinny ściślej współpracować


3. Działaj szybko w sytuacji awaryjnej
– Należy przygotować się i przećwiczyć sytuacje, w których liczy się czas
– Unikaj marnowania czasu


4. Wzmocnienie policji federalnej
– Policja federalna potrzebuje sprzętu
– Należy szkolić się na wypadek sytuacji awaryjnych wspólnie z operatorami i władzami

 

Wspólnie z brytyjskim Ministerstwem Handlu zapraszamy na wydarzenie „Bezpieczeństwo energetyczne: Jak zabezpieczyć infrastrukturę morską?”, które odbędzie się 22 lutego 2024 r. w Ambasadzie Brytyjskiej w Berlinie.

Więcej informacji znajdziesz tutaj (link)