Ekspansja morskiej energetyki wiatrowej nie może zawieść ze względu na porty!

2. Luty 2024

Wspólny komunikat prasowy:

  • Federalne Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej (BWO)
  • Centralne Stowarzyszenie Niemieckich Firm Portowych (ZDS)
  • Senator ds. ekonomii, portów i transformacji, Brema
  • Senator ds. Gospodarki i Innowacji, Hamburg
  • Minister Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Meklemburgii-Pomorza Przedniego
  • Minister Gospodarki, Transportu, Budownictwa i Cyfryzacji Dolnej Saksonii
  • Minister ds. Transformacji Energetycznej, Ochrony Klimatu, Środowiska i Przyrody, Szlezwik-Holsztyn

Berlin, Brema, Hamburg, Hanower, Kilonia, Schwerin – 2 lutego 2024 r

Ekspansja morskiej energetyki wiatrowej nie może zawieść ze względu na porty!

Zdolności portowe wzdłuż niemieckiego wybrzeża nie są wystarczające do przewidzianej prawnie rozbudowy morskiej energetyki wiatrowej do 30 gigawatów do 2030 r. i 70 gigawatów do 2045 r. Dochody z aukcji morskiej energii wiatrowej mogłyby zapewnić pieniądze na rozbudowę portów. Dlatego też Federalne Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej (BWO) i Centralne Stowarzyszenie Niemieckich Przedsiębiorstw Portów Morskich (ZDS), solidarnie z krajami nadbrzeżnymi, wzywają rząd federalny do współpracy nad pragmatycznym i szybkim rozwiązaniem w zakresie finansowania tej ekspansja.

„To dobrze, że rząd federalny chce wprowadzić komponent transformacyjny dotyczący wykorzystania wpływów z aukcji morskiej energetyki wiatrowej. Powinny one zostać wykorzystane m.in. na finansowanie rozbudowy portów i ich połączeń z zapleczem. Wspieramy w ten sposób rozwój morskiej energetyki wiatrowej i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw opłacalnej energii elektrycznej z morskiej energetyki wiatrowej – dla całych Niemiec. „Porty bazowe morskiej energetyki wiatrowej, a także porty, które docelowo zostaną wykorzystane do demontażu starych turbin wiatrowych, również mogą zyskać na powstaniu licznych firm z łańcucha dostaw” – mówi. Dyrektor zarządzający BWO Stefan Thimm.

„Bez niemieckich portów morskich nie da się osiągnąć zaplanowanych celów ekspansji morskiej energetyki wiatrowej. Mając na uwadze planowane zwiększenie produkcji energii wiatrowej na morzu, należy szybko obrać kurs polityczny dotyczący rozbudowy obszarów o dużym obciążeniu w portach morskich. W tym przypadku rząd federalny ma w szczególności obowiązek przyczynić się finansowo do powodzenia transformacji energetycznej. Logiczne byłoby wykorzystanie wpływów z udzielania licencji offshore na budowę morskich farm wiatrowych i nie obciążałoby budżetu federalnego. „Biorąc pod uwagę cele ekspansji, nie możemy sobie pozwolić na dalsze odkładanie niezbędnych decyzji politycznych” – mówi Angela Titzrath, Prezes Centralnego Stowarzyszenia Niemieckich Firm Portowych.

„Porty są sercem transformacji energetycznej, ponieważ są warunkiem wstępnym powodzenia celów ekspansji. EnergyPort, który planujemy w Bremerhaven, jest tego bardzo dobrym przykładem. Ustanawia port jako kluczową lokalizację dla przemysłu offshore, a także jako węzeł importu i eksportu energii odnawialnej. „Wiąże się to z dużym potencjałem tworzenia wartości, ponieważ niesie ze sobą istotne efekty osadnicze i zatrudnienia” – mówi Kai Stührenberg, Radca Stanu ds. Portów przy Senacie ds. Gospodarczych, Portów i Transformacji, Brema.

„Możemy jedynie wspólnie pokonać wyzwania związane z kryzysem klimatycznym i wysokie cele, jakie sobie wyznaczyliśmy w zakresie rozwoju energii odnawialnych w Niemczech. Dobre zaopatrzenie w energię ma kluczowe znaczenie dla całej lokalizacji przemysłowej, dlatego ważne jest, abyśmy wspólnie dobrze pozycjonowali się w Niemczech. Hamburg, jako niemiecka stolica energetyki wiatrowej z dużą koncentracją firm i instytucji reprezentujących cały łańcuch wartości energetyki wiatrowej, również jest bardzo zainteresowany dekarbonizacją swojej branży. Kluczowym czynnikiem jest rozwój energetyki wiatrowej i wydajne niemieckie porty morskie” – mówi Dr. Melanie Leonhard, hamburska senator ds. ekonomii i innowacji

„Porty w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przechodzą obecnie poważne zmiany strukturalne. Jest oczywiste, że porty mają kluczowe znaczenie dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zgodnie z federalną umową koalicyjną. Już teraz robimy, co do nas należy, otwierając i wzmacniając porty w Sassnitz-Mukran i Rostock jako lokalizacje instalacji, usług i dostawców. Aby to osiągnąć, konieczne jest ciągłe dostosowywanie portów do wymogów rozbudowy w ciągu najbliższych kilku lat. „Potrzebujemy wsparcia rządu federalnego” – mówi Reinhard Meyer, Minister Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

„Rozbudowa portu w Cuxhaven o dodatkowe miejsca postojowe została już zatwierdzona, a kraj związkowy Dolna Saksonia zgodził się, podobnie jak operator portu, wnieść 100 milionów euro na rozbudowę Niemieckiego Centrum Przemysłu Offshore DOIZ w Cuxhaven. Musimy zadbać o niezawodne zabezpieczenie potrzeb finansowych naszych portów i wkład finansowy rządu federalnego. Wiemy, że istnieje potrzeba rozbudowy portów wzdłuż naszego wybrzeża i powinniśmy skorzystać z okazji, aby zrealizować projekt i wesprzeć rozwój kolejnych lokalizacji – mówi Olaf Lies, Minister Gospodarki, Transportu, Budownictwa i Cyfryzacji Dolnej Saksonii.

„Szlezwik-Holsztyn to kraj energii wiatrowej położony pomiędzy dwoma morzami. Nasze porty na zachodnim wybrzeżu mogą odegrać jeszcze większą rolę w transformacji energetycznej całych Niemiec. Stamtąd można w idealnym przypadku przeprowadzić konserwację, naprawy lub demontaż i recykling morskich turbin wiatrowych. „Szlezwik-Holsztyn jest gotowy, aby być dobrą lokalizacją dla spółek offshore” – mówi Tobias Goldschmidt, Minister ds. Transformacji Energetycznej, Ochrony Klimatu, Środowiska i Przyrody Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn.

 

Zdjęcie: Port Cuxhaven z odcinkiem dla planowanych nabrzeży 5-7. (c) Cuxport GmbH