Przejdź do treści

Przesuwny Premia rynkowa

Ruchoma premia rynkowa

Od czasu wprowadzenia przetargów na projekty morskich farm wiatrowych z WindSeeG (2017), są one wynagradzane według ruchomego modelu premii rynkowej. W tym przypadku oferent ustala w swojej ofercie cenę, po której mógłby sprzedać energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej, gdyby oferta została zaakceptowana. Jeżeli cena rynkowa energii elektrycznej jest niższa od ceny przyznanej, operator systemu otrzymuje różnicę. Jeżeli cena rynkowa jest wyższa niż cena przyznana, zyski są wypłacane operatorowi systemu.