Przejdź do treści

sieć Rozwój

Plan rozwoju sieci (NEP) wraz z planem zagospodarowania przestrzennego (FEP) stanowi podstawę planowania przyłączania morskich farm wiatrowych do lądowej sieci przesyłowej. NEP reguluje głównie szczegóły techniczne transportu energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej do końcowego odbiorcy na lądzie. Zgodnie z ustawą o energetyce NEP jest aktualizowany co dwa lata przez operatorów systemów przesyłowych. Wraz z wejściem w życie WindSeeG (2017), NEP i FEP zastąpiły Plan rozwoju sieci morskiej (O-NEP).