Przejdź do treści

Plan Zagospodarowania Przestrzennego (RPO)

Pomimo niewykorzystanego potencjału morskiej energii wiatrowej, przestrzeń na Morzu Północnym i Bałtyckim jest ograniczona. Coraz częściej pojawiają się konflikty interesów. Morskie planowanie przestrzenne dotyczy kwestii, które obszary są odpowiednie do danego zastosowania - w tym energii wiatrowej na morzu. Na przykład w planie zagospodarowania przestrzennego obszary są pokazane jako zarezerwowane lub priorytetowe do określonego użytku. Planowanie przestrzenne jest decydującym instrumentem długofalowego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.