Przejdź do treści

powierzchnie Rozwój

Plan zagospodarowania przestrzennego (FEP)

W oparciu o strategiczne planowanie środowiskowe Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna (BSH) po raz pierwszy opublikowała plan zagospodarowania przestrzennego (FEP) 28 czerwca 2019 r. To przede wszystkim reguluje, które obszary (zwłaszcza w niemieckiej WSE) mają zostać wykorzystane do realizacji celów ekspansji morskiej energetyki wiatrowej określonych w WindSeeG. BSH jest zatem odpowiedzialne za rozwój i wstępne badanie terenów pod budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych. Dostosowaniu celów ekspansji zawsze towarzyszy aktualizacja FEP. Według WindSeeG (2017), FEP również - wraz z Planem Rozwoju Sieci (NEP) - stanowi podstawę planowania dla przyłączenia morskich farm wiatrowych do lądowej sieci przesyłowej.