Przejdź do treści

Środowisko Nauka

Badania środowiskowe

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej podlega surowym przepisom środowiskowym, a operatorzy morskich farm wiatrowych inwestują duże sumy w działania prewencyjne mające na celu ochronę środowiska morskiego. Aby móc jak najdokładniej ocenić wpływ morskich farm wiatrowych na florę i faunę oraz, jeśli to konieczne, dostosować je, regularnie przeprowadzane są badania środowiskowe.

Populacja Loons stabilna pomimo ekspansji morskiej energetyki wiatrowej

Badanie zlecone przez Federalne Stowarzyszenie Operatorów Farm Wiatrowych Offshore eV (BWO) dla sieci partnerów finansujących pokazuje, że postępująca ekspansja energetyki wiatrowej na morzu nie ma negatywnego wpływu na populację nurek w Zatoce Niemieckiej. Zbadano możliwy wpływ morskich farm wiatrowych na populację i siedlisko dwóch gatunków nurek, nurów rdzawoszyich i czarnoszydych.
więcej

Praca na morzu nie ma wpływu na morświny

Badanie przeprowadzone przez BioConsult SH, IBL Umweltplanung i Institute for Applied Ecosystem Research (IFaOe) zbadało skutki wbijania pali podczas budowy morskich farm wiatrowych i wynikający z tego poziom hałasu u morświnów na niemieckim Morzu Północnym.
więcej

Opublikowano badanie: Morświny wciąż wracają

Po raz pierwszy w badaniu przeanalizowano zachowanie morświnów podczas wbijania pali do morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym. Z badania wynika, że ​​pomimo stałego wzrostu prac fundamentowych populacja morświna pozostaje stała.
więcej