Przejdź do treści

Przemysł energetyczny prawo

Ustawa o przemyśle energetycznym (EnWG)

Wraz z EEG, EnWG stanowi podstawę prawną niemieckiej energetyki. Tak więc jest to również istotne dla morskiej energetyki wiatrowej. EnWG weszła w życie w 1935 r. I od tego czasu była kilkakrotnie nowelizowana - ostatnio w 2011 r. Celem ustawy jest zapewnienie najbezpieczniejszych, niedrogich i przyjaznych dla środowiska dostaw gazu i energii elektrycznej. Reguluje między innymi kwestie związane z przyłączaniem do sieci morskich farm wiatrowych oraz odszkodowaniami, jakie należy wypłacić operatorowi farmy wiatrowej w przypadku zakłóceń, konserwacji lub opóźnień w połączeniach.