Przejdź do treści

Prawa i  Przepisy prawne

Prawa i regulacje

EEG, EnWG i WindSeeG stanowią podstawę prawną dla ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech. Ponadto istnieje szereg innych przepisów, takich jak Seeanlagenverordnung (SeeAnlV) i federalna ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG).
EEG, EnWG i WindSeeG stanowią podstawę prawną dla ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech. Ponadto istnieje szereg innych przepisów, takich jak Seeanlagenverordnung (SeeAnlV) i federalna ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG).