Przejdź do treści

Offshore koalicja

Koalicja offshore

Koalicję offshore tworzą stowarzyszenia ekologiczne, morskie farmy wiatrowe i operatorzy systemów przesyłowych. Postawili sobie za cel poprawę planowania morskiego rozwoju morskiej energii wiatrowej na morzach europejskich i w tym celu podpisali „Memorandum of Understanding” w dniu 16 listopada 2020 r. Koalicja stworzy otwarte forum dyskusyjne, na którym będzie się wymieniać i oceniać istniejące informacje i doświadczenia. Forum będzie moderowane przez inicjatywę Renewable Grid Initiative (RGI).

BWO wita pierwsze sukcesy OCEan w Niemczech

Wspólny dokument to wyraźny sygnał w kierunku polityki: przyjazna naturze ekspansja morskiej energetyki wiatrowej jest konieczna i możliwa. Ważne jest, aby ochrona klimatu i ochrona przyrody nie były już rozgrywane przeciwko sobie, ale były sensownie połączone i odpowiednio potraktowane priorytetowo.
więcej