Propozycja BMWK dotycząca hamowania cen energii elektrycznej zagraża inwestycjom i przyszłej ekspansji energetyki wiatrowej

Znane obecnie rozważania Federalnego Ministerstwa Gospodarki dotyczące hamulca cen energii elektrycznej podważają zaufanie inwestorów w Niemczech.
21. Października 2022

Dyrektor Zarządzający BWO Stefan Thimm komentuje: „Operatorzy farm wiatrowych na Morzu Północnym i Bałtyckim wyraźnie zasygnalizowali, że przyczynią się do odciążenia odbiorców energii elektrycznej. Jednak obecne plany zagrażają już dokonanym inwestycjom i osłabiają niezbędne zaufanie inwestorów do tak ważnej ekspansji offshore w Niemczech. Ponadto środki powinny również obowiązywać z mocą wsteczną, co zdecydowanie krytykujemy i co prawdopodobnie nie jest prawnie uzasadnione. Po „komponentu licytacji finansowej”, który został zatwierdzony latem, byłby to drugi cios w biurze branży”.

Proponowane obecnie środki nie tylko zniwelują wszelkie nadwyżki zysków, ale w najgorszym przypadku mogą nawet doprowadzić do strat. Bo przy ustalaniu akceptowalnych zysków, wartość do zastosowania – czyli wartość oferowaną w ofercie – powinna być wybrana jako wartość referencyjna. Ta ostatnia jest całkowicie nieodpowiednia jako odniesienie do określenia pułapu dochodów. Stefan Thimm: „Wartość, którą należy zastosować, stanowi rodzaj siatki bezpieczeństwa. Jednak oczekiwania co do cen i przychodów energii elektrycznej, które wykraczają poza to, są elementarną częścią decyzji inwestycyjnych”. „Uważamy również, że niesłuszne jest to, że limit dochodów jest nawet poniżej wartości referencyjnej 180 euro zaproponowanej przez ministrów UE. Nie bierze się tutaj pod uwagę tego, że Niemcy konkurują o inwestycje”.

Ponadto, zdaniem BWO, należy zauważyć, że koszty marketingu – w szczególności koszty energii bilansującej – wzrosły w ostatnich miesiącach proporcjonalnie do ceny energii elektrycznej. Fakt ten nie znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w propozycji BMWK. „Zrozumieliśmy, że chodziło o obniżenie cen energii elektrycznej dla konsumentów poprzez zgarnięcie nadmiernych zysków. Tu jednak istnieje nawet groźba postawienia operatorów systemu w gorszej niż przed wojną podwyżce cen energii elektrycznej – mówi Thimm.     

Hintergrund: 

W połowie tygodnia poznano dokument koncepcyjny Federalnego Ministerstwa Gospodarki (BMWK), w którym wyjaśniono wcześniejsze rozważania dotyczące wprowadzenia hamulca cen energii elektrycznej. Rozporządzenie ma na celu wdrożenie odpowiedniego rozporządzenia unijnego, na które unijni ministrowie ds. energii uzgodnili na początku września. Ma to na celu obniżenie cen energii elektrycznej dla konsumentów i zniwelowanie gwałtownie zwiększonych przychodów operatorów elektrowni wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.