BWO składa do Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej (BSH) oświadczenie w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego 2022.

1. Września 2022
Streszczenie
  • Cieszymy się, że BSH posuwa się naprzód z aktualizacją planu zagospodarowania terenu, a tym samym tworzeniem warunków do wymaganej rozbudowy morskiej.
  • Wykorzystanie dalszego potencjału obszaru: Badanie przeprowadzone przez Fraunhofer IWES „Potencjał obszaru offshore: Analiza efektywności wytwarzania energii w niemieckiej WSE”, które zostanie wkrótce opublikowane, pokazuje potencjał offshore do 82 GW dla Niemiec: Inne formy wykorzystania biorąc pod uwagę cel ekspansji 70 Zasięg GW do 2045 r., nawet przy stabilnych godzinach pełnego obciążenia co najmniej 3000 godzin. W tym celu rozpoczniemy konstruktywne rozmowy z innymi użytkownikami, takimi jak marynarka wojenna i rybołówstwo.
  • Ponownie zastanów się nad wydajnością przestrzeni: chociaż nie sprzeciwiamy się umiarkowanemu wzrostowi gęstości mocy, sugerujemy również rozważenie wydajności przestrzeni. Oprócz gęstości mocy (MW/km2) należy również wziąć pod uwagę gęstość uzysku (MWh/km2). Wspomniane powyżej badanie Fraunhofer IWES pokazuje: Cele ekspansji można również osiągnąć, a nawet przekroczyć przy efektywnym wykorzystaniu przestrzeni.
  • Przygotowanie inteligentnego późniejszego użytkowania: Cieszymy się, że BSH rozważa już późniejsze wykorzystanie powierzchni. Rozważane w tym kontekście scalanie obszarów mniejszych farm wiatrowych w celu efektywnego późniejszego wykorzystania jest z jednej strony konieczne z ekonomicznego punktu widzenia. Z drugiej strony powoduje to nierówność maksymalnego możliwego okresu w obszarach, które mają zostać połączone. Niedopuszczalne jest, aby zgodnie z obecnymi planami BSH, okres obowiązywania najnowszych MFW z najnowszą technologią morskich turbin wiatrowych ulegał skróceniu najbardziej, czasami nawet poniżej już zatwierdzonego terminu. W sumie obecni operatorzy tracą ponad 200 potencjalnych lat działalności. Rekomendujemy przedstawianie i konsultowanie późniejszego wykorzystania istniejących obszarów w scenariuszach podobnych do tych w Planie Rozwoju Sieci (NPR).
  • Zapewnienie bezpieczeństwa planowania i inwestycji: W celu zapewnienia bezpieczeństwa planowania zalecamy 2023-letni okres zatwierdzania, który umożliwia ustawa o energetyce wiatrowej na morzu (WindSeeG 25) z możliwością przedłużenia o 10 lat dla każdego OWP już w momencie założenia przetargowe przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego do późniejszego użytkowania są w pełni zapewnione.
  • Więcej miejsca na wodór: Obecny projekt nie pokazuje żadnej nowej przestrzeni do produkcji wodoru. Inne opcje wytwarzania energii do produkcji wodoru muszą już być uwzględnione w planowaniu.
  • Myślenie łącznie o ochronie przyrody i ochronie klimatu: W odniesieniu do obszarów N-4 i N-5 o łącznej mocy 2 GW oraz budzącego obawy wpływu na nury w głównym rejonie koncentracji odwołujemy się do najnowszych wyników badania DiVER - II na zlecenie BWO. Zgodnie z wynikami badań liczebność populacji nurkowców jest stabilna od 2001 roku. Nie było związku między liczbą nurków a liczbą OWT na niemieckim Morzu Północnym w badanym okresie. BSH powinien zatem ponownie przeanalizować późniejsze wykorzystanie tych obszarów.

Wyposażenie: