Oświadczenie w sprawie wsparcia rządu federalnego dla Siemens Energy

16. Listopada 2023

Federalne Stowarzyszenie Morskiej Energetyki Wiatrowej z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu federalnego o wsparciu Siemens Energy gwarancjami. „To działanie stanowi kluczowy krok w rozbudowie solidnego łańcucha dostaw, który jest niezbędny do realizacji prawnie ustalonych celów ekspansji w obszarze morskiej energetyki wiatrowej” – mówi Stephen Thimm, dyrektor zarządzający BWO.

„Decyzja podkreśla zaangażowanie rządu w politykę przemysłową we wspieranie rozwoju i skalowania branży energetyki wiatrowej. Transformacja energetyczna na morzu wymaga silnej rozbudowy potencjału przemysłowego, zwłaszcza w zakresie produkcji turbin wiatrowych. Jesteśmy przekonani, że ten krok w znaczący sposób przyczyni się do zabezpieczenia miejsc pracy, stworzenia nowych możliwości zatrudnienia i zapewnienia stabilności całego łańcucha wartości europejskiej morskiej energetyki wiatrowej” – powiedział. Thimm.

„Silny łańcuch dostaw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów w zakresie ekspansji morskiej energetyki wiatrowej i przyspieszenia transformacji energetyki. Wsparcie kluczowych graczy, takich jak Siemens Energy, pomoże w zdobyciu niezbędnego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej” – dodaje. 

Hintergrund:

Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, Kancelaria Federalna i Federalne Ministerstwo Finansów podjęły decyzję o udzieleniu firmie Siemens Energy AG gwarancji w wysokości 7,5 miliarda euro. Gwarancja ta stanowi część linii gwarancyjnych spółki na łączną kwotę 15 miliardów euro, które zostały uzgodnione z bankami i innymi zainteresowanymi stronami. Zobowiązanie rządu federalnego zostało podjęte – podaje Federalne Ministerstwo Gospodarki pod warunkiem że wniosą wkład inne zainteresowane strony.