Przejdź do treści

2020 kwietnia

Dziewięć zaleceń dotyczących dostosowania ustawy o odnawialnych źródłach energii (EEG)

Dostosuj EEG: BWO publikuje zalecenia dotyczące działań w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

W ramach internetowej konferencji prasowej dzisiejszego ranka Stefan Thimm, dyrektor zarządzający Federalnego Stowarzyszenia Operatorów Farm Wiatrowych Offshore eV (BWO), przedstawił „Zalecenia BWO dotyczące działań w zakresie ram prawnych dla energetyki wiatrowej na morzu”.
więcej