Wind op zee: Noodzakelijke investeringssignalen voor de waardeketen zijn nog ver weg

7. Juli 2022

Helaas heeft de federale overheid met het vandaag goedgekeurde wettelijke kader voor de verdere uitbreiding van offshore windenergie helaas nog geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ervoor te zorgen dat de uitbreidingsdoelstellingen worden gehaald. Zowel de investeerders, die zo'n 150 miljard euro zouden moeten voorzien voor de uitbreiding, als de waardeketen, wiens investeringen in productie- en bouwcapaciteiten onmisbaar zijn, zien een grote behoefte aan actie.

BWO-directeur Stefan Thimm: “De coalitie heeft gekozen voor een vergelijkbare procedure als bij de veiling van gsm-licenties. Exploitanten van offshore windparken moeten betalen voor het mogen bouwen van een windpark. Dat werkte niet goed met mobiele netwerken. Uiteindelijk betaalt de consument altijd de rekening: de prijzen stijgen en de kwaliteit daalt.”

De kunstmatig gegenereerde prijsdruk verzwakt ook de toch al noodlijdende waardeketen. Sven Utermöhlen: “Over de hele waardeketen zullen de komende jaren vele honderden miljoenen euro’s moeten worden geïnvesteerd in productiecapaciteit, in de opleiding van specialisten en in infrastructuur. Dat geld wordt nu krapper. Maar de industrie kijkt nu vooruit en kijkt hoe ze het beste met de nieuwe randvoorwaarden kan omgaan.”

Een eerste stap in de richting van schadebeperking zou de in de wet verankerde bevoegdheid kunnen zijn om verordeningen uit te vaardigen voor de invoering van industriële elektriciteitsprijzen. Thimm hierover: Volgens ons begrip is het bedoeld om een ​​betrouwbaar investeringskader te creëren dat ook kan worden gebruikt om de industrie te voorzien van de groene stroom die zij nodig heeft uit offshore-installaties.”