Het huidige WindSeeG-ontwerp negeert het industriebeleid

12. Mei 2022

“De kritieke fase is begonnen met de parlementaire procedure. De parlementsleden bepalen nu ook hoe aantrekkelijk Duitsland is als vestigingsplaats in internationaal verband. We zijn ervan overtuigd dat er de komende weken nog veel beweging zal zijn – er moet wat gebeuren om de geplande versnelling van de offshore-uitbreiding van de grond te krijgen. Er is met name weinig aandacht besteed aan de eisen van het industriebeleid. Het is gewoon onaanvaardbaar dat in tijden van toch al zeer hoge marktprijzen aanbestedingsinstrumenten worden ingevoerd die aantoonbaar de elektriciteitsprijs opdrijven en onze binnenlandse industrie verzwakken in de internationale concurrentie.”

(Stefan Thimm, BWO-directeur)

 

Hintergrund:

De eerste lezing van de tweede wet tot wijziging van de Wet windenergie op zee (WindSeeG) vindt vandaag plaats in de Bondsdag. Als onderdeel van het verenigingsoverleg had de BWO medio maart al een uitspraak gedaan over het concept van de WindSeeG. Naast het veilingontwerp komen hier ook onderwerpen als netaansluiting, uitvoeringstermijnen en afbouw aan de orde. Hier vind je de belangrijkste punten in één oogopslag.