B.W.O. Wie zijn wij?

Maak plaats voor de energietransitie! 

De BWO

Federale Vereniging van Exploitanten van Windparken Offshore eV
4. December 2020

De Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV (BWO) bundelt de ervaringen en vaardigheden van haar leden en leidt politieke aanbevelingen voor actie af. Volgens de statuten heeft de vereniging de taak om windenergie op zee (offshore-Windenergie actief promoten) in de Bondsrepubliek Duitsland of in andere landen van de Europese Unie. De vereniging moet ook de industriebrede uitwisseling over technische en juridische kwesties bevorderen met als doel een duurzame bijdrage te leveren aan de kosteneffectieve en duurzame energievoorziening van offshore windturbines. 

Hiervoor worden de eerdere ontwikkelingen in windenergie op zee geëvalueerd en mogelijke gevolgen van toekomstige randvoorwaarden geanalyseerd. Voor het slagen van de energietransitie pleit de vereniging voor een vergunning- en infrastructuurkader waarmee een economisch kostenefficiënte uitbreiding van windenergie op zee mogelijk is. 

De voorganger werd begin 2015 de Werkgroep Windenergie op Zee (AGOW) opgericht door twaalf werkmaatschappijen. Deze bedrijven waren tot eind 2014 onder de paraplu van Stichting Windenergie op Zee georganiseerd in de werkgroep Operators. In 2018 werd de Werkgroep Offshore Windenergie eV omgedoopt tot Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore eV (BWO).