AVG (Privacy) Erklärung

Wij beschermen uw gegevens 

Privacy Policy

Gegevensbescherming is erg belangrijk voor de BWO. De BWO-website kan worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op de BWO. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft de BWO tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Gegevensoverdracht via internet kan echter over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

 

1. Definities

Het privacybeleid van de BWO is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangenomen. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

a) persoonlijke gegevens

Personenbezog tot Daten Informationen sind alle, sterven sich auf eine oder identifiziert identifizierbar natürlich tot persoon (im folgenden "betroffen tot Person") beziehen. Als identifizierb wird eine natürlich Een Persoon angeseh, sterven direkt oder indirect, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnumm, z, Standortdat, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehrere de besonderen Merkmale, sterven Ausdruck der Physisch dat physiologisch dat, Genetisch dat, psychisch dat wirtschaftlich dat kulturelle oder sozialen Identität dieser Person sind natürlich dat vanaf identifiziert waren kann.

b) de betrokken persoon

Betroffene Persoon ist gede identifizierte oder identifizierbare naturliche Persoon, deren personenbezogene Gedaan van dem die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) verwerking

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe Automatisierte is Verfahren ausgeführt om Vorgang oder jede Solche Vorgangsreih im Zusammenhang mythe personenbezogen Dat wie das Erheb dat, das Erfass, sterven Organization, das Ordner, sterven Speicherung, sterven Anpassung oder Veränderung, das Auslese dat, das Abfrag, sterven Verwendung, durch die Offenlegung Übermittlung, Verbreitung oder eine andere der Vorm Bereitstellung, Abgleich de oder die Verknüpfung, Einschränkungen sterven, das Verwijder oder die Vernichtung.

d) Beperking van verwerking

Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

e) profilering

Profiling ist jede Art der Automatisierte de Verarbeitung personenbezogen Date, sterven Darin besteht, dass diese personenbezogen de Daten Werden, um bestimmte persönliche verwendet in Aspekte, sterven sich auf eine natürlich Een Persoon beziehen, zu bewerten, insbesondere, Aspei in bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlich Lage, Gesundheit, persönlicher Vorliebe dat Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort Ortswechsel oder zu dieser Person natürlichen analysier oder vorherzusag dat.

f) Pseudonimisering

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogen Date in einer Weise, auf welche sterven personenbezogen Dat ohne Hinzuziehung zusätzlich Informationen nicht mehr einer spezifisch de betroffen De Persoon zugeordnet Werden können, sofern diese zusätzlich Informationen gesondert aufbewahrt Werden und technischen und organisatorisch dat Maßnahmen unterlieg, sterven aan gewährleis, dass sterven personenbezogen de Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Persoon zugewiesen werden.

(g) controller of controller

Verantwortlich oder für die Verarbeitung verantwortlich ist die natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven allein oder gemeinsam mit Anderen über die Zweck und Mittel der Verarbeitung von personenbezogen de Daten entscheidet. Sind die Zweck und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaat de vorgegeb dat, zo kann der verantwortlich om beziehungsweis te können sterven bestimmt de Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder Werden dem Recht der Mitgliedstaat de vorgeseh dat.

h) processor

Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

i) ontvanger

Empfänger ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, zegt Einrichtungen oder andere Stella personenbezog tot Daten offengelegt Werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Drita van handelt oder nicht. Vanaf Behör, sterven im Rahmen eines bestimmt de Untersuchungsauftrags Unionsrecht oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat de möglicherweis om tot Daten erhalten, jedoch nicht als Empfänger gelt personenbezog.

j) derden

Dritter ist eine natürlich oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella Ausser der betroffen de Persoon, dem verantwortlich dat, hoewel ik Auftragsverarbeit und den Personen, sterven unter der unmittelbarer de Verantwortung des verantwortlich oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, sterven personenbezogen Dat zu verarbeit dat.

k) Toestemming

Einwilligung ist jede von der betroffen de Persoon freiwillig für den bestimmt Fall in informiert Weise und unmissverständlich abgegeb tot Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstige de eindeutig de bestätigen dan Handlung, mit der sterven betroffen belangrijkste persoon zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie Betreff dan personenbezogen de Daten dan einverst ist.

 

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstige in den Mitgliedstaat der Europäische Union und andere de gelt uit Datenschutzgesetz datenschutzrechtliche Bestimmung mit Charakter ist die:

Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV (BWO)

Schiffbauerdamm 19

10117 Berlijn

Duitsland

Tel.: 030 - 28444650

E-mail: info@bwo-offshorewind.de

Website: www.bwo-offshorewind.de

 

3. Cookies

De BWO-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID is een eine eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolg aan, durch welche Internetseite und dem Server konkrete de Internetbrows is zugeordnet Werden können, Cookie CONFIRMED wurde das in den. Dies ermöglicht es de besuch van Internetseite und Servern, die ook individuelle Browser von der anderen Internetbrowsern betroffen Perso, sterven Anderen Cookies enthalten, zu unterschei. E bestimmt is Internetbrows kann über die eindeutig Cookie-ID wiedererkannt identifiziert und Werden.

Door gebruik te maken van cookies kan de Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e. V. bieden de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Cookies können sterven Informationen und eines mittels Angebot auf unserer Internetseite im Sinne des Benutzers Optimiert Werden. Cookies ermöglich uns, wie bereits erwähnt, sterven Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkenn dat. Wiedererkennung Zweck Dieser ist es, den sterven Verwendung Nutzern zu unserer Internetseite erleichtern. Der Benutzer einer Internetseite, zeg Cookies verwendet, muss beispielsweis nicht bei jedem Besuch der Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingebunden dat, weil diese von der Internetseite und dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegt Cookie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eines Warenkorbes im Online-Shop. Merkt sterven sich der Online-Shop Artikel, sterven ein in den Warenkorb gelegt K virtuell de lijn, über ein Cookie.

Die betroffen tot Persona kann durch die Setzung Cookies unsere Internetseite von einer jederzeit mittels entsprechenden und damit der Einstellung des genutzten internetbrowsers verhindern Setzung von Cookies dauerhaft widersprech dat. Fern können jederzeit Cookies gesetzt bereits über einen oder andere Internetbrows Softwareprogram op gelöscht Werden. Dies ist in allen gängig de Internetbrowsern möglich. Deaktiviert sterven voordat betroffen persoon Setzung sterven von dem cookies in genutzten Internetbrows is, uit nicht alle sind unter Umständen Funktionen unsere Internetseite vollumfänglich nutzbar.

 

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De BWO-website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites waartoe toegang wordt verkregen via een toegangssysteem op onze website kan worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de BWO geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door de BWO met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

5. Contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de BWO-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

6. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

Der für die Verarbeitung verantwortlich om verarbeitet onder speichert personenbezog totdat Daten der betroffen Perso nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern sterft durch den Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einen Anderen Gesetzgeb stamt Gesetz oder uit Vorschriften, welche für der sterven Verarbeitung verantwortlich aan unterliegt, vorgeseh de wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb oder einem Anderen zuständig die Gesetzgeb vorgeschrieb tot Speicherfrist EU Werden sterven personenbezogen de Daten routinemäßig onder entsprechend de Gesetzliche de Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

 

7. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een getroffen persoon dit recht op bevestiging wenst uit te oefenen, kunnen ze op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

b) Recht op informatie

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Personenbezogener Personenbezogenen Personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der deferent Persoon Auskunft über folgende Informationen zugestanden:

die Verarbeitungszwecke

die Categorie personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

Categorieën zullen sterven Empfänger oder von Empfängern, gegenüber genoemd offengelegt Worden sind die Daten personenbezogen de offengelegt noch oder Werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen

geplant valt möglich sterven Dauer, für die sterven Daten personenbezogen de CONFIRMED Werden, oder, valt diese nicht möglich ist, sterven dieser Kriterien für die Dauer Festlegung

BESTEHEN oder eines Rechts auf das Löschung Berichtigung der Sie auf oder Betreff dan personenbezogen Dat Einschränkung Verarbeitung der durch den gegen diese verantwortlich Widerspruchsrechts Verarbeitung eines oder

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

wenn nicht bei der sterven personenbezogen Dat betroffen De Persoon erhob werden: Alla Verfügbare Informationen über die Daten der Herkunft

das BESTEHEN einer Automatisierte de Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 abs.xnumx und 1 DS-GVO und - zumindest in diesen Fallen - aussagekräftig Informationen über die involviert Logik sowie sterven Tragweite und die angestrebt de Auswirkung einer derartig de Verarbeitung für die betroffen belangrijkste persoon

Steht der Ferne betroffen Perso ein zu Auskunftsrecht darüb, ob ein Drittland personenbezog even totdat Daten oder eine internationale Organisatie übermittelt wurden ogenblik. Sofer sterft der Fall ist, steht der betroffen Perso dus im übrig das zu Recht, Auskunft über die geeignet Garantie im Zusammenhang Übermittlung mit der zu erhalten.

Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact met ons opnemen.

c) Recht op rectificatie

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, sterven sie unverzüglich om Berichtigung zu betreffend wordt unrichtig wordt personenbezogen Date Verlangen. Fern steht das Recht zu der betroffen Perso, Berücksichtigung unter der Zweck der Verarbeitung, sterven Vervollständigung unvollständig wordt personenbezogen is Daten - mittels auch einer Erklärung dan ergänzen - zu Verlangen.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kunnen zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een ander lid van de gegevensbeheerder.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich zu Verlangen, dass sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten unverzüglich gelöscht Werden, sofern einer der folgenden Grinda zutrifft und soweit sterven Verarbeitung nicht erforderlich ist:

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Die betroffen persoon legt tot gemäß Art. 21 Abs. GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung 1 DS-eun, liege und es keine vorrangig de berechtigt in Gran für die Verarbeitung vor, oder die tot betroffen persoon legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen sterven Verarbeitung e.

Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Die Löschung ist der Daten zur Erfüllung personenbezogen de rechtlich de Verpflichtung einer oder nach dem dem Recht der Mitgliedstaat Unionsrecht de erforderlich, der dem verantwortlich te unterliegt.

Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonsgegevens worden opgeslagen bij de BWO, kan deze te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris voor gegevensbescherming van de BWO of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door de BWO en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen conform art.17 lid 1 AVG, neemt de BWO passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare techniek en de implementatiekosten om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene heeft gevraagd dat deze andere gegevensverwerkers alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens verwijderen voor zover verwerking niet nodig is. De functionaris gegevensbescherming van de BWO of een andere medewerker regelt in individuele gevallen het nodige.

e) Recht op beperking van verwerking

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, von dem verantwortlich sterven Einschränkungen der Verarbeitung zu Verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzung de gegeb ist:

Die Richtigkeit der personenbezogen Dat wird von der betroffen de Persoon van bestrit, und zwar für eine Daur, sterven es dem verantwortlich de ermöglicht, sterven Richtigkeit der personenbezogen Dat zu überprüfen.

Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, Die betroffen personenbezogen de belangrijkste persoon lehnt sterven Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen de Daten der personenbezogen.

Der verantwortlich om benötigt sterven Daten für die personenbezogen dat Zweck der Verarbeitung länger nicht, sterven sie jedoch betroffen tot zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch dat.

Die betroffene Persoon hoed Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründ des Verantwortlichen gegenüber den der betroffenen Persoon überwiegen.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene zou willen verzoeken om beperking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij de BWO, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De functionaris gegevensbescherming van de BWO of een andere medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f) Gegevensoverdracht

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, sterven sie Betreff dan personenbezogen de Daten, welche durch die betroffen tot Persona einem verantwortlich de bereitgestellt wurden, in einem strukturiert dat gängig und maschinenlesbar Formats zu erhalten. Zijlijnen Außerdem das Recht, diese Daten einem Anderen verantwortlich ohne Behinderung durch den verantwortlich dat, dem sterven personenbezogen de Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern sterven Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe een DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe een DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilf om Automatisierte is Verfahren erfolgt, sofern sterven Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, sterven im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlichen Gewalt erfolgt, welche dem verantwortlich de übertrag de wurde.

Ferner hat die bei der Ausübung betroffen tot Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk dat, dass sterven personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich het moment einen Anderen verantwortlich de übermittelt Werden, soweit diese technischer machbar ist und sofern hiervo nicht sterven Rechte und Freiheit die anderer Personen beeinträchtigt Werden.

Om het recht op dataportabiliteit te doen gelden, kan de betrokkene contact opnemen met de Offshore Windenergie e. V. aangestelde functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker.

g) Recht op bezwaar

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen tot Persoon hat das vom Europäische de Richtlinien- onder Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, aus Grande uit, sterven sich aus ihrer besonderen Situatie ergeben, jederzeit gegen sterven Verarbeitung hebben betreffend wordt personenbezogen Date, sterven Aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt de Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung Profiling de gestütztes.

In geval van bezwaar zal de BWO de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen Juridische claims.

Als de BWO persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden aan de BWO, zal de BWO de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die bij de BWO wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG. Om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de BWO of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Data betroffen de belangrijkste persoon hat das vom Europaische de Richtlinien- und Verordnungsgeb wordt gewährt aan Recht, nicht einer ausschließlich auf einer Automatisierte de Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruh van Entscheidung unterworf zu werden, sterven ihr gegenüber rechtlich om Wirkung entfaltet oder sie in ähnlich Weise erheblich beeinträchtigt, sofern sterven Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffen Perso und dem verantwortlich de erforderlich ist, oder (2) Aufgrund von Rechtsvorschrif der Unie oder der Mitgliedstaat, de zogenaamde der verantwortlich om unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschrif van angemessene Maßnahmen Rech und der zur Währungen Freiheiter de sowie der berechtigt betroffen van de Interesse der Person enthalten oder (3) mit der ausdrücklich is Einwilligung betroffen de persoon erfolgt.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de BWO passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen te vrijwaren om de betrokkene te beschermen, inclusief ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene automatische beslissingsrechten wil claimen, kunnen ze op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere gegevensbeheerder.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Jet von der Verarbeitung personenbezogen Date totdat de betroffen persoon hat das Europäische de Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb de gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen is Widerruf dat.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wil doen gelden, kan hij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke.

 

8. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

De verwerkingsverantwoordelijke maakt in principe ook gebruik van Twitter. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets, korte berichten, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet op Twitter zijn ingelogd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder zorgt Twitter ervoor dat een breed publiek kan worden aangesproken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseit de dieser Internetseite, sterven durch den für die Verarbeitung verantwortlich de Betrieb wird und auf welche eine Twitter-Komponente (Twitter-knop) integriert wurde, wird der Internetbrows auf dem informationstechnologisch het systeem der betroffen de Persoon Automatisch durch die jeweiligen Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden Twitter-Komponente von Twitter uit herunterzula. Weitere Informationen zu den Twitter-knoppen sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons is abrufb. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten Twitter Kenntnis darüb is, welche konkrete Unterseit in unserer Internetseite wird durch die betroffen tot besucht persoon. Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, unseren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalt diese Internetseite zu ermöglich dat, diese Internetseite in der digitale Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahl zu erhöh dat.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het respectievelijke verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt . Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Twitter-account voordat hij onze website oproept.

Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar.

 

9. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art 6 I verlicht. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art 6 I verlicht. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor een dergelijke verwerking, de precontractuele uit te voeren maatregelen vereist zijn, zoals in het geval van aanvragen voor onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 I branden c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art 6 I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd.

Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de persoon is een klant van lading (overweging 47 2 set DS-GMO).

 

10. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Literature auf Artikel 6 I lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns uit alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer is Anteilseign.

 

11. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist Werden sterven Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

 

12. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-levering

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant).

Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten.

Voordat de betrokkene door de betrokkene is verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken, en wat het gevolg zou zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

 

13. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming / profilering

We maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de gegevensbeschermingsverklaring-generator van RC GmbH en WBS-LAW.

 

Via de Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV

De Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore (BWO eV) is de federale vereniging van alle bedrijven die windparken plannen, bouwen en exploiteren in de Duitse Noord- en Oostzee. Zo bundelt de BWO de kracht en knowhow voor een succesvolle energietransitie in Duitsland en Europa.