Meteen naar de inhoud

Pers releases

De BWO schrijft hier 

Persberichten

Actuele rapporten van de Federal Association of Offshore Wind Farm Operators
Hieronder vindt u de laatste persberichten / persberichten van de Federal Association of Offshore Wind Farm Operators. Daarnaast helpen wij u graag verder als u vragen heeft over windenergie op zee.

Thimm geeft commentaar op EU-noodmaatregelen tegen hoge energieprijzen

We steunen de federale regering en de Europese Commissie in hun streven om de consumentenprijzen te stabiliseren. Het invoeren van een prijsplafond kan hiervoor een geschikte maatregel zijn. Er moet echter rekening worden gehouden met mogelijke bijwerkingen.
meer

Fraunhofer-studie: Voldoende ruimte beschikbaar voor 70 GW offshore windenergie

In zijn presentatie benadrukte Bernhard Stoevesandt van Fraunhofer IWES de algemene bereidheid van alle belangengroepen om compromissen te sluiten en gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor het toekomstige gebruik van de zeeruimte. Bovenal is de nodige politieke wil doorslaggevend.
meer

Nieuwe studie: Compromissen in gedeeld landgebruik maken ambitieuze offshore-uitbreiding mogelijk

Windenergie op zee is een cruciaal element om in 2045 klimaatneutraliteit te bereiken.
meer

Studentassistent (m/v/d) gezocht

Ter versterking van ons kantoor zijn wij per direct op zoek naar een student-assistent!
meer

Advocaat (m/v/d) gezocht

Ter versterking van ons kantoor zijn wij per direct op zoek naar een fulltime advocaat!
meer

Wind op zee: Noodzakelijke investeringssignalen voor de waardeketen zijn nog ver weg

Helaas heeft de federale overheid met het vandaag goedgekeurde wettelijke kader voor de verdere uitbreiding van offshore windenergie helaas nog geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om ervoor te zorgen dat de uitbreidingsdoelstellingen worden gehaald. Zowel de investeerders, die zo'n 150 miljard euro zouden moeten voorzien voor de uitbreiding, als de waardeketen, wiens investeringen in productie- en bouwcapaciteiten onmisbaar zijn, zien een grote behoefte aan actie.
meer

Zes stappen naar waterstofproductie op zee

In een gezamenlijk agendadocument zetten acht verenigingen en netwerken als de “Offshore Wind H2 Eight” zich in voor zes stappen die waterstofproductie op zee in Duitsland mogelijk gaan maken. Centrale doelstellingen van het initiatief: de bijdrage van deze technologie aan het koolstofarm maken van de industrie versterken en de verscheidenheid aan bronnen voor in eigen land geproduceerde "groene" waterstof vergroten.
meer

WindSeeG in de Bundesrat: 5 BWO-aanbevelingen voor het WindSeeG-amendement

In zijn huidige vorm biedt de WindSeeG noch de juiste stimulansen voor investeringen in offshore windprojecten, noch voor het koolstofarm maken van de industrie. Wij adviseren daarom dringend om de focus weg te halen van de zogenaamde "biedcomponent" en vanaf het begin meer aandacht te besteden aan de systeemvoordelen van de offshore geproduceerde elektriciteit. De Federale Raad roept in zijn verklaring ook op tot dat laatste.
meer

Denk na over systeemintegratie – zorg voor leveringszekerheid

De huidige WindSeeG-wijziging biedt nu de mogelijkheid om in een vroeg stadium na te denken over de systeemintegratie van de op zee geproduceerde elektriciteit. De federale regering mag deze kans niet voorbij laten gaan. Wij stellen daarom voor om in de toekomst de systeemintegratie van elektriciteit uit windparken op zee te stimuleren door middel van een aanvullend aanbestedingscriterium.
meer

Het huidige WindSeeG-ontwerp negeert het industriebeleid

Met de parlementaire procedure is de kritieke fase begonnen. De parlementsleden bepalen nu ook hoe aantrekkelijk Duitsland is als vestigingsplaats in internationaal verband. We zijn ervan overtuigd dat er de komende weken nog veel in beweging zal zijn. Er moet wat komen om de geplande versnelling van de offshore-uitbreiding van de grond te krijgen.
meer