Meteen naar de inhoud

Groener waterstof

Het groene spul van windenergie op zee

Door de hoge vollasturen is offshore wind bij uitstek geschikt voor waterstofproductie.

Met groene waterstof is er grote hoop op een CO2-vrije industrie en economie. In gebieden van de energie- en maakindustrie, zoals staal of chemicaliën, die niet direct geëlektrificeerd kunnen worden, is waterstof bedoeld om op lange termijn fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool te vervangen. - Decarbonisatie is hier het toverwoord. Dit betekent echter ook CO2 uit het systeem wordt gehaald en het project in lijn is met het doel van klimaatneutraliteit, is het cruciaal hoe de energetische hoop moet worden opgewekt.

Volgens het plan van de federale overheid zal tegen 2030 tot vijf gigawatt aan output van onshore en offshore wind worden gebruikt om groene waterstof op te wekken. Dat is hoe ze het ziet nationale waterstofstrategie aangenomen in de zomer van 2020 vooraan. Ze sluit het gebruik van zogenaamde blauwe waterstof niet uit. De waterstofstrategie die kort daarna door de Europese Commissie werd aangenomen, steunt zelfs op middellange termijn upgrade van de bestaande waterstofproductie uit aardgas en om de afgesplitste koolstofdioxide in ondergrondse opslag te injecteren (de zogenaamde “carbon capture and storage” -methode, kortweg CCS). CCS is in Duitsland niet toegestaan ​​vanwege een gebrek aan publieke acceptatie.

De windenergie op zee biedt het beste Opties om de waterstof "groen" te genereren, zegt BWO-directeur Stefan Thimm. We komen vooruitsnele samen. 

Bron: Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF), 2020

Duurzame waterstofeconomie: de wind waait uit zee

Offshore windenergie heeft znaast de hoge Vollasturen ook relatief stabiels Toevoerprofiel, dat gunstig is voor het ontwerp en gebruik van de elektrolyser. Door het overmaat energie in groenWaterstof en warmte is mogelijk voorkomen Schommelingen im Stroomnetwerk balans. Außerdem groene waterstof biedt een geweldige kans middelen Als er klimaatvriendelijk mee wordt gereden, kan hij bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof in het lucht- en zwaar goederenverkeer.

De bouwplaatsen voor waterstofproductie op zee

Op dit moment speelt de kostenkwestie nog een grote rol. Om een ​​zo snel mogelijke decarbonisatie te bereiken, moeten gelijke kansen worden gecreëerd. Dit betekent dat groene waterstof goedkoper gemaakt moet worden (met uitzondering van de EEG-heffing) en fossiele waterstof (via een Co2-prijs) duurder. Zolang de marktomgeving geen winstgevendheid toelaat, moet ook financiële steun worden overwogen. Daarnaast is er de uitbreiding van de landelijke infrastructuur voor waterstofleidingen, die dringend nodig is. Naast de kosten van de opwekking van groene waterstof moet ook rekening worden gehouden met de conversiekosten in de toepassingsgebieden. Bovendien mag groene waterstof de opwekking van hernieuwbare elektriciteit niet “kannibaliseren”. Het betekent dat zusätzlich op het nationale uitbreidingspad - 20 GW offshore windenergie in 2030 - ook Prestaties op het gebied van waterstofproductie moeten worden gepland en de EEG-uitbreidingsgangen en aanbestedingsvolumes moeten worden aangepast.

Kiemcellen op volle zee: proefprojecten

Waterstofproductie uit windenergie op zee bestaat nog alleen op papier. Om de stap in zee te laten slagen, zijn proefprojecten op grote schaal nodig. Alleen al het federale ministerie van Onderwijs en Onderzoek stelt 700 miljoen euro beschikbaar. Worden gefinancierd drie hoofdprojecten, die cruciale stappen in de waardeketen onderzoeken, van de productie van elektrolysers op industriële schaal, via de productie van waterstof op volle zee tot het massatransport van energetisch gas (via oude gaspijpleidingen of in hogedrukcontainers). De federale overheid ziet het Corona-stimuleringspakket voor de Oprichting van productiefaciliteiten en stimuleren van de vraag naar waterstof een indrukwekkende zeven miljard euro. Met “Wums” rekenen politici ook op de snelle ontwikkeling van een waterstofeconomie. Daarom testen grote bedrijven de offshore productie van waterstof in hun eigen projecten.

Huidige projecten in één oogopslag:

Het doel van AquaVentus is om in 10 2035 gigawatt groene waterstof uit offshore windenergie op te wekken en over land te transporteren.

Klik hier om naar de homepage van AquaVentus te gaan.

OYSTER is van plan om een ​​elektrolyse-inrichting te bouwen die kan worden geïntegreerd in een offshore windturbine. Dit project start dit jaar en wordt gefinancierd door de EU.

Klik hier om naar de Oyster-startpagina te gaan

PosHydon plant 's werelds eerste offshore-platform met een elektrolyse-inrichting.

Klik hier voor de PosHydon homepage

Het ingenieursbedrijf Tractebel en zijn dochter Overdick zijn van plan om op een offshore platform een ​​elektrolyser en een ontziltingsinstallatie te installeren die elektriciteit van nabijgelegen windparken zal omzetten in waterstof. 

Klik hier om naar de homepage van Tractebel te gaan

Orsted en BP plannen een onshore elektrolyser in Emsland met elektriciteit van de Orsted-windparken. Het project is een echt laboratorium dat wordt gefinancierd door de BMWI.

Klik hier voor de homepage van Orsted

Het "WestCOAST100" -project rond Orsted in Sleeswijk-Holstein richt zich op waterstofproductie.

Klik hier voor het project "Westcoast100"

Denemarken plant een kunstmatig energie-eiland voor Power2x.

Klik hier voor het energie-eilandproject van Denemarken

Het H2Giga-project van de BMBF als onderdeel van het financieringsinitiatief "Waterstofrepubliek Duitsland" voor de serieproductie van elektrolysers. Het bevat een pilootsysteem van een elektrolyser geïntegreerd in een offshore windturbine. TransHyDE: Ontwikkelt waterstoftransporttechnologieën voor de ombouw van het bestaande gasnet en nieuwe gasleidingen, hogedrukcontainers, vloeistoftransport en het transport van waterstof gebonden in ammoniak.

Meer informatie over het H2Giga-project

Huidige berichten:

Zes stappen naar waterstofproductie op zee

In een gezamenlijk agendadocument zetten acht verenigingen en netwerken als de “Offshore Wind H2 Eight” zich in voor zes stappen die waterstofproductie op zee in Duitsland mogelijk gaan maken. Centrale doelstellingen van het initiatief: de bijdrage van deze technologie aan het koolstofarm maken van de industrie versterken en de verscheidenheid aan bronnen voor in eigen land geproduceerde "groene" waterstof vergroten.
meer

Agenda voor een ambitieuze offshore waterstofproductie

De brancheorganisaties BWO, DWV, EEHH, EE.SH, IG Metall Coast, Stichting OFFSHORE-WINDEN-ERGIE, WAB en de AquaVentus Förderverein pleiten voor de volgende punten om de binnenlandse, groene waterstofproductie op zee op een industriële schaal een realiteit.
meer

Beleidsaanbevelingen voor offshore windenergie

De offshore-industrie definieert actiegebieden voor de komende legislatuur: het behalen van de offshore-uitbreidingsdoelstellingen, het verder ontwikkelen van de marktinrichting, het promoten van groene waterstof voor offshore wind, het verdiepen van de co-use-aanpak
meer

Startschot voor waterstofopwekking op zee

We juichen het uitdrukkelijk toe dat de zaken nu beginnen en dat de visie van de toekomst eindelijk werkelijkheid wordt. Momenteel is echter alleen de toewijzing van één gebied in de Noordzee de facto gereguleerd. Dit betekent dat er snel extra gebieden voor andere energieopwekking moeten worden aangewezen.
meer

Samen nadenken over klimaatbescherming en natuurbehoud

Om de energietransitie te laten slagen, is het van groot belang om samen na te denken over klimaatbescherming en natuurbehoud. Het doel van onze toetreding tot de OCEaN is om samen met andere stakeholders te ontdekken hoe de uitbreiding van offshore windenergie succesvoller kan zijn met natuurbehoud en gezonde mariene ecosystemen en om onze ervaring te delen met onze Europese partners.
meer

Geen uitbreiding van offshore windenergie in de eerste helft van 2021 - nu geschoolde werknemers behouden en uniforme benutting mogelijk maken

Voor het eerst in meer dan tien jaar zal er dit jaar geen uitbreiding van offshore windenergie in Duitsland plaatsvinden. Deze expansiekloof is geen uiting van een gebrek aan interesse van investeerders of een gebrek aan slagkracht van de industrie, maar een gevolg van politieke beslissingen waarvan de effecten nu zichtbaar worden voor de offshore windindustrie in Duitsland.
meer

BWO: enorme kansen voor de economie door het Fit for 55 Pakket van de EU

"Met het Fit for 55-pakket heeft de EU-commissie vandaag een belangrijke impuls gegeven om de economie na de coronapandemie weer te stimuleren en tegelijkertijd de EU te ontwikkelen in de richting van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hoe eerder de noodzakelijke transformatie van de economie begint, hoe beter het is - voor de economie en voor het klimaat. Om de klimaatdoelen te halen hebben we meer groene stroom nodig, meer groene waterstof en ook meer grensoverschrijdende samenwerking. Zeker bij grote projecten zoals offshore windparken en de bijbehorende netwerken zien we steeds weer dat gezamenlijke planning en kaders zorgen voor efficiëntie.” (Stefan Thimm, Managing Director BWO eV)
meer

BWO verwelkomt energiebeleidsbeslissingen van de Bondsdag

"Met de resoluties van vandaag worden dringend noodzakelijke voorwaarden gecreëerd voor het verhogen van het extra uitbreidingspotentieel en het versnellen van de uitbreiding van het offshore-net", zegt BWO-directeur Stefan Thimm.
meer

BWO verwelkomt herziening ruimtelijke ordening

. Het is van belang dat er aanzienlijk meer gebieden beschikbaar komen voor de uitbreiding van windenergie op zee dan in het eerste ontwerp het geval was. We juichen het toe dat hier in de Noordzee en de Oostzee nog meer geschikte gebieden zijn gevonden.
meer

BWO verwelkomt de geplande EEG-definitie van groene waterstof

Tijdens deze zittingsperiode moet de productie van groene waterstof in Duitsland worden gestimuleerd en moet voor een gelijk speelveld worden gezorgd. Naar onze mening is er echter geen reden voor een beperking tot 6.000 volledige uren volledig gebruik, aangezien dit de economische efficiëntie van de elektrolysers onnodig beperkt.
meer