Meteen naar de inhoud

Omgeving De studie

Milieustudies

De uitbreiding van offshore windenergie is onderhevig aan strenge milieuregels en de exploitanten van offshore windparken investeren grote bedragen in preventieve maatregelen om het mariene milieu te beschermen. Om de effecten van windparken op zee op de flora en fauna zo nauwkeurig mogelijk in te schatten en eventueel bij te sturen, worden regelmatig milieustudies uitgevoerd.

Loons bevolking stabiel ondanks uitbreiding offshore windenergie

Een studie in opdracht van de Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV (BWO) voor een netwerk van financieringspartners toont aan dat de geleidelijke uitbreiding van windenergie op zee geen negatieve impact heeft op de populatie Loons in de Duitse Bocht. De mogelijke effecten van offshore windparken op de populatie en het leefgebied van de twee soorten Loons, de roodkeelduikers en zwartkeelduikers, werden onderzocht.
meer

Bruinvissen worden niet aangetast door offshorewerkzaamheden

In een studie van BioConsult SH, IBL Umweltplanung en het Institute for Applied Ecosystem Research (IFaOe) is gekeken naar de effecten van heien tijdens de bouw van offshore windparken en de daaruit voortvloeiende geluidsontwikkeling op bruinvissen in de Duitse Noordzee.
meer

Studie gepubliceerd: Bruinvissen blijven terugkomen

Een studie onderzoekt voor het eerst het gedrag van bruinvissen bij het heien van palen voor offshore windparken in de Noordzee. Uit het onderzoek blijkt dat ondanks de constante toename van het funderingswerk de bruinvispopulatie constant blijft.
meer