Meteen naar de inhoud

Natuurlijk en Soort bescherming

Bescherming van natuur en soorten

Klimaatbescherming is soortenbescherming
Een langdurige verschuiving of een tekort aan de habitats van veel soorten kan alleen worden voorkomen door gerichte klimaatbescherming. Daarom moeten we er alles aan doen om - samen - de klimaatdoelen van Parijs te halen. Natuurlijk is de bouw van windmolenparken op zee een ingreep in het mariene milieu, maar offshore windenergie is essentieel om een ​​langdurige, zekere, kosteneffectieve en duurzame energievoorziening voor Duitsland en Europa te verzekeren en om ons klimaat te beschermen. De beheerders van windparken op zee nemen verregaande preventieve maatregelen om een ​​natuurvriendelijke uitbreiding van windenergie op zee te garanderen.
Een langdurige verschuiving of een tekort aan de habitats van veel soorten kan alleen worden voorkomen door gerichte klimaatbescherming. Daarom moeten we er alles aan doen om - samen - de klimaatdoelen van Parijs te halen. Natuurlijk is de bouw van windmolenparken op zee een ingreep in het mariene milieu, maar offshore windenergie is essentieel om een ​​langdurige, zekere, kosteneffectieve en duurzame energievoorziening voor Duitsland en Europa te verzekeren en om ons klimaat te beschermen. De beheerders van windparken op zee nemen verregaande preventieve maatregelen om een ​​natuurvriendelijke uitbreiding van windenergie op zee te garanderen.