Meteen naar de inhoud

hernieuwbare energiebronnen Gesetz

Wet hernieuwbare energiebronnen (EEG)

De Renewable Energies Act (EEG) vormt de basis voor de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland sinds april 2000. Veel van de daarin opgenomen voorschriften zijn ook relevant voor windenergie op zee. Tot de inwerkingtreding van de wet windenergie op zee (WindSeeG) in 2017 regelde de GEE onder meer de terugleververgoeding voor groene stroom van offshore windturbines.

Geen uitbreiding van offshore windenergie in de eerste helft van 2021 - nu geschoolde werknemers behouden en uniforme benutting mogelijk maken

Voor het eerst in meer dan tien jaar zal er dit jaar geen uitbreiding van offshore windenergie in Duitsland plaatsvinden. Deze expansiekloof is geen uiting van een gebrek aan interesse van investeerders of een gebrek aan slagkracht van de industrie, maar een gevolg van politieke beslissingen waarvan de effecten nu zichtbaar worden voor de offshore windindustrie in Duitsland.
meer

BWO: enorme kansen voor de economie door het Fit for 55 Pakket van de EU

"Met het Fit for 55-pakket heeft de EU-commissie vandaag een belangrijke impuls gegeven om de economie na de coronapandemie weer te stimuleren en tegelijkertijd de EU te ontwikkelen in de richting van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hoe eerder de noodzakelijke transformatie van de economie begint, hoe beter het is - voor de economie en voor het klimaat. Om de klimaatdoelen te halen hebben we meer groene stroom nodig, meer groene waterstof en ook meer grensoverschrijdende samenwerking. Zeker bij grote projecten zoals offshore windparken en de bijbehorende netwerken zien we steeds weer dat gezamenlijke planning en kaders zorgen voor efficiëntie.” (Stefan Thimm, Managing Director BWO eV)
meer

BWO verwelkomt energiebeleidsbeslissingen van de Bondsdag

"Met de resoluties van vandaag worden dringend noodzakelijke voorwaarden gecreëerd voor het verhogen van het extra uitbreidingspotentieel en het versnellen van de uitbreiding van het offshore-net", zegt BWO-directeur Stefan Thimm.
meer

BWO verwelkomt herziening ruimtelijke ordening

. Het is van belang dat er aanzienlijk meer gebieden beschikbaar komen voor de uitbreiding van windenergie op zee dan in het eerste ontwerp het geval was. We juichen het toe dat hier in de Noordzee en de Oostzee nog meer geschikte gebieden zijn gevonden.
meer

BWO verwelkomt de geplande EEG-definitie van groene waterstof

Tijdens deze zittingsperiode moet de productie van groene waterstof in Duitsland worden gestimuleerd en moet voor een gelijk speelveld worden gezorgd. Naar onze mening is er echter geen reden voor een beperking tot 6.000 volledige uren volledig gebruik, aangezien dit de economische efficiëntie van de elektrolysers onnodig beperkt.
meer

De waterstofproductie moet worden geflankeerd door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen

De geplande capaciteit van de elektrolysers moet worden geflankeerd door een overeenkomstige bijkomende uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Wij delen de mening van BMWi niet dat bilaterale elektriciteitscontracten (PPA's) in de praktijk niet kunnen worden uitgevoerd. Integendeel: PPA's zouden een eenvoudig en beproefd instrument zijn om de groene eigenschappen en de bruikbaarheid van het systeem van groene waterstof te bewijzen.
meer

BWO-verklaring over het monitoringrapport van de BNetzA

"We zien nu de effecten van politieke fouten, restrictieve specificaties in netwerkplanning en acceptatieproblemen", zegt Stefan Thimm.
meer

BNetzA erkent de uitdagingen van offshore gebruik

"We verwelkomen de beslissing van het Federaal Netwerkagentschap om de deadline voor aanpassing aan vraaggestuurde nachtlabels voor offshore windturbines te verlengen tot 31.12.2023 december XNUMX", zegt BWO-directeur Stefan Thimm.
meer

Aannames over de vraag naar elektriciteit moeten dringend worden gecorrigeerd

“Het verankeren van de nieuwe klimaatdoelen is een belangrijke stap. De federale overheid moet echter dringend haar veronderstellingen over toekomstige elektriciteitsvereisten naar boven bijstellen ”, zegt Stefan Thimm, algemeen directeur van BWO.
meer

BWO: Voorspelling op middellange termijn ontnuchterend maar niet verrassend

"Het resultaat van de voorspelling op middellange termijn is ontnuchterend, maar helaas niet verrassend", zegt Stefan Thimm, algemeen directeur BWO.
meer