Meteen naar de inhoud

Europese samenwerking

De uitvoering van grensoverschrijdende offshore windprojecten en het beter netwerken van de kustlanden van de EU zouden een enorme bijdrage kunnen leveren aan een efficiënt gebruik van windenergie op zee. De kosten kunnen verder worden verlaagd en de ruimte die nodig is voor offshore-projecten kan worden verminderd. Ons doel: Een Europees net op zee waardoor de elektriciteit van de aangesloten offshore windparken flexibel en grensoverschrijdend getransporteerd kan worden naar waar het nodig is.

Huidige berichten:

BWO: enorme kansen voor de economie door het Fit for 55 Pakket van de EU

"Met het Fit for 55-pakket heeft de EU-commissie vandaag een belangrijke impuls gegeven om de economie na de coronapandemie weer te stimuleren en tegelijkertijd de EU te ontwikkelen in de richting van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hoe eerder de noodzakelijke transformatie van de economie begint, hoe beter het is - voor de economie en voor het klimaat. Om de klimaatdoelen te halen hebben we meer groene stroom nodig, meer groene waterstof en ook meer grensoverschrijdende samenwerking. Zeker bij grote projecten zoals offshore windparken en de bijbehorende netwerken zien we steeds weer dat gezamenlijke planning en kaders zorgen voor efficiëntie.” (Stefan Thimm, Managing Director BWO eV)
meer

BWO online discussie: Offshore netwerken: Ja! - Maar hoe?

In het programma van het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad werd windenergie op zee genoemd als de pijler van groen herstel en de energietransitie. Wat gebeurt er nu?
meer

BWO verwelkomt een gezamenlijke verklaring van de landen die aan de Oostzee grenzen

"We zijn zeer ingenomen met de gezamenlijke verklaring van de aan de Oostzee grenzende staten over de verdere uitbreiding van offshore windenergie", zei Stefan Thimm, BWO-directeur, over de ondertekende "Baltic Sea Offshore Wind Joint Declaration of Intent". Aan Duitse zijde zijn er echter obstakels.
meer

Stefan Thimm, algemeen directeur van BWO eV, geeft commentaar op het verhogen van de EU-klimaatdoelstellingen

"We verwelkomen de beslissing van de Europese Commissie om de EU-doelstellingen voor klimaatbescherming aan te passen", zegt de directeur van BWO, Stefan Thimm.
meer

Ondanks ontwikkelingskloof - offshore windenergie-industrie in Duitsland met positieve toekomstperspectieven

“Vooral in het licht van de lage expansie juichen we het toe dat de verankering van 20 GW offshore windenergie in 2030 en 40 GW in 2040 nu zorgt voor planningszekerheid op de lange termijn. Met de verhoogde uitbreidingsdoelen versterkt offshore windenergie de klimaatbescherming en creëert het economische ontwikkeling ”, aldus de brancheorganisaties BWE, BWO, VDMA, WAB en de OFFSHORE WINDENERGIE foundation over de offshore uitbreidingscijfers die vandaag door Deutsche WindGuard zijn gepubliceerd.
meer

BWO verwelkomt het holistische energieconcept van de Europese Commissie

"Alle sectoren meedenken en een nieuw, innovatief, geïntegreerd energieconcept ontwikkelen - volgens ons is dat de juiste weg", legt Stefan Thimm, gedelegeerd bestuurder van de Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV (BWO) uit. Het gebruik van waterstof in delen van de economie die niet direct geëlektrificeerd kunnen worden, is een elementair onderdeel bij het behalen van de klimaatdoelen.
meer

BWO-directeur geeft commentaar op ministeriële bijeenkomst van NSEC

“Op de ministeriële bijeenkomst van de North Sea Energy Cooperation (NSEC) van vandaag werd de sleutelrol van windenergie op zee bij het behalen van de klimaatdoelen terecht erkend. De volgende stap is nu om de afgesproken punten voor de implementatie van grensoverschrijdende projecten zo snel mogelijk in een specifiek regelgevend kader te gieten ”, zegt Stefan Thimm, Managing Director van BWO.
meer

Start van het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad

“Het is juist en belangrijk dat de sleutelrol van windenergie op zee bij het behalen van de klimaatdoelstellingen wordt erkend en meegenomen in het programma van het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad. Europa biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energiebronnen en offshore windenergie kan elektriciteit betrouwbaarder en kosteneffectiever leveren dan bijna elke andere opwekkingstechnologie ”, legt Catrin Jung, CEO van de Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO) uit.
meer

BWO-directeur geeft commentaar op het nieuwe Amprion-concept voor het Europese netwerken van offshore windparken

“We zijn zeer ingenomen met het initiatief van de transmissienetbeheerders. Het internationaal netwerken van offshore windprojecten is een strategische taak die steeds belangrijker wordt ”, zegt de directeur van BWO, Stefan Thimm.
meer

Zee van waterstof voor Duitsland

"We juichen het uitdrukkelijk toe dat windenergie op zee een bijzondere rol speelt in de nationale waterstofstrategie", aldus de gedelegeerd bestuurder van de Federale Vereniging van Windparkbeheerders Offshore eV, Stefan Thimm, over de nationale waterstofstrategie die vandaag in het federale kabinet is beslist.
meer