Kerncijfers windenergie op zee

0
uitrusting
0
GW
0
TW h 2021
0
jobs

Actuele persberichten

Kleine stelschroeven kunnen de rechtszekerheid bij toekomstige offshore-aanbestedingen aanzienlijk vergroten

Met relatief kleine wijzigingen kan een grote vergroting van de rechtszekerheid worden bereikt voor aanstaande offshore aanbestedingen. Met name de kwalitatieve criteria moeten juridisch nauwkeuriger worden geformuleerd. Bovendien zou met realistische specificaties voor de uitvoeringstermijnen en regelgeving die zorgen voor een hoge mate van stakeholderdiversiteit bij offshore-aanbestedingen, een aanzienlijke verbetering van de wet die in 2023 van kracht wordt, kunnen worden bereikt.

Lees meer »

Offshore windenergie - on the fly

De federale vereniging van exploitanten van windparken Offshore eV (BWO) 
is de federale vereniging van alle bedrijven die windparken in Duitsland plannen, bouwen en exploiteren. Zo bundelen we de kracht en knowhow voor een succesvolle energietransitie in Duitsland en Europa. De BWO is begin 2015 opgericht als werkgroep offshore wind (AGOW) en telt inmiddels 20 leden. Eind 2021 hadden onze leden in Duitsland 1.501 systemen aangesloten op het net met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 7,8 gigawatt (GW). 

Offshore wind is een topper in de mix van hernieuwbare energiebronnen 
Offshore wind is een hoeksteen van energiezekerheid. Duitsland profiteert van zijn natuurlijke omstandigheden. De Noordzee en de Oostzee zijn uniek in hun combinatie van de beste windcondities en lage waterdieptes. Daarom is de opbrengst van een systeem daar ongeveer twee keer zo hoog als op het land. De systemen wekken ongeveer 363 dagen per jaar energie op. Met een toenemend elektriciteitsverbruik en een optimale uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, volgens Fraunhofer IWES, kan offshore wind in 2050 ongeveer 30 procent van de elektriciteitsvraag in Duitsland voorzien.

Offshore wind wordt steeds goedkoper. 
Sinds 2012 zijn de kosten van wind op zee tot wel 50 procent gedaald. De eerste exploitanten van windparken hebben met hun biedingen volledig afgezien van de EEG-vaste vergoeding voor bijzonder goed gelegen windparken. U wilt uzelf uitsluitend financieren via de handel in elektriciteit. Na meer dan een decennium van technologieontwikkeling en marktintroductie liggen de kosten voor klimaatvriendelijke en duurzame elektriciteit uit windenergie op zee op een vergelijkbaar niveau als nieuw gebouwde gas-, kolen- of kerncentrales.

Windenergie op zee is een belangrijke werkgever.
Momenteel werken er meer dan 24.000 mensen in de branche. 40 procent daarvan buiten de kusten in Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Beieren. Een uitgebreide projectketen (ontwikkeling, bouw, exploitatie) zorgt ook voor indirecte werkgelegenheid bij veel bedrijven. Een ding is zeker: windenergie op zee zorgt voor een landelijke meerwaarde. In de Noord-Duitse deelstaten is windenergie op zee een pijler van structurele verandering. Na de scheepswerfcrisis stelt offshore windenergie locaties en banen veilig door onderdelen te bouwen voor offshore windturbines, transformatorstations en de havens te gebruiken als logistieke centra.