Revideret områdepotentialeundersøgelse af Fraunhofer IWES

19. December 2022

Formålet med undersøgelsen er at identificere resterende områdepotentiale for offshore vindproduktion i den tyske EEZ i Nordsøen og Østersøen og potentiale for sambrug af områder med andre former for anvendelse såsom fiskeri eller militær, under hensyntagen til natur- og artsbeskyttelse at vise Potentialer samt forhindringer for sambrug af rummet er vist her. Undersøgelsen identificerer potentielle områder på op til 82 GW i Nordsøen og Østersøen gennem forskellige sambrugsscenarier. I den sammenhæng viser undersøgelsen også effekterne af at modernisere eksisterende systemer.

 

udstyr: