Redegørelse om lovudkastet til fremskyndelse af havvindkraft

15. Februar 2024

Redegørelse om udkastet til lovforslag/lov om implementering af EU's Renewable Energy-direktiv (RED III) på området for offshore vindenergi og elnet.

"Det er meget godt, at den føderale regering fortsætter arbejdet med at fremskynde processen for at udvide offshore vindenergi. De forsinkelser, der er annonceret i de seneste uger, illustrerer, hvor vigtigt dette spørgsmål er. Men vi må ikke smide barnet ud med badevandet. Det gælder især miljøkonsekvensvurderinger. Vi anbefaler derfor at modtage miljøkonsekvensundersøgelsen og miljøkonsekvensvurderingen (VVM) som en del af godkendelsesprocessen for områder, der ikke er centralt forundersøgt. I dette tilfælde skaber det juridisk og investeringssikkerhed,” siger BWOs administrerende direktør Stefan Thimm.

Derudover bør lovgiver også bruge den lovgivningsproces, der nu begynder at øge investeringssikkerheden for investorer og vindmølleparkoperatører i energiindustriloven. I slutningen af ​​januar annoncerede transmissionssystemoperatørerne forsinkelser i nettilslutningen af ​​fire havvindmølleprojekter. Årsagen er flaskehalse i værdikæden.

"Derudover giver den nuværende procedure mulighed for at støtte udbygningen af ​​havvindenergi rent industripolitisk," lyder det Thimm. Til dette formål bør dele af indtægterne fra udbuddene geninvesteres - herunder i udvidelse af søhavne og i lavforrentede lån til produktionskapacitet.

BWO-erklæring (PDF)

 

Hintergrund:

Forbundsøkonomiministeriet har bedt foreningerne om at kommentere udkastet til lovforslag om implementering af planlægnings- og godkendelsesbestemmelserne i direktivet om vedvarende energi 2018/2001 (RED III). Dette vil resultere i ændringer i WindSeeG, energiindustriloven og "Transmission Network Expansion Acceleration Act".