Offshore vindenergi: Styrk kapacitet og infrastruktur langs værdikæden!

25. juli 2023
  • 24 nye værker med 229 MW er sat i drift i første halvår
  • Den samlede kapacitet øget til 8.385 MW
  • Positiv tendens i projektgennemførelse genkendelig
  • At lukke kløften mellem vækstmål og virkelighed
  • Fremtidig udbudsdesign skal mindske presset på forsyningskæden og elpriserne

Berlin, Bremerhaven, Frankfurt, Hamborg, Rostock, 25. juli 2023 -Den tyske havvindindustris brancheforeninger og Offshore Wind Energy Foundation præsenterede i dag væksttallene for første halvår af 2023. Ifølge de tal, som konsulentvirksomheden Deutsche WindGuard har udarbejdet, blev 24 havvindmøller (OWEA) med en kapacitet på 229 megawatt (MW) nykoblet til nettet i Tyskland i årets første seks måneder. I alt 1.563 havvindmøller med en samlet effekt på 8.385 MW er nu i drift i det tyske Nord- og Østersø. Arcadis Ost 1-projektet under opførelse fortsætter med at gøre fremskridt og forventes at være operationelt inden årets udgang.

"Offshorevindindustrien forventes at installere yderligere 2030 gigawatt (GW) kapacitet til søs i 22. De seneste måneders udvikling er positiv. Efter år med svag ekspansion er branchen i startskuddet til at gennemføre en lang række projekter. Tildelingsværdierne for det sidste offshoreudbud viser, at offshore vindenergi kan yde et stærkt bidrag til dekarbonisering og omkostningseffektiv levering af energi. Den uafgrænsede udbudskomponent og den dynamiske udbudsproces i udbudsdesignet giver dog for lidt spillerum for indtjening i den fremstillende havvindindustri. En justering af de umodne kvalitative kriterier i udbuddene er påtrængende nødvendig for at øge sandsynligheden for, at projekterne bliver realiseret og for at styrke den europæiske andel af merværdi. WindSeeG skal derfor omgående ændres i år,” kommenterede brancheorganisationerne BWE, BWO, OFFSHORE-WINDENERGIE Foundation, VDMA Power Systems, WAB eV og WindEnergy Network eV om den aktuelle udvikling.

”For at kunne nå ekspansionsmålene kræves der en erhvervspolitisk strategi. Dette skal understøtte kapacitetssikring og kapacitetsopbygning af industrien for at kunne koble de ekspansionsmål, der er nødvendige for energipolitik og klimabeskyttelse, med merværdi. Det skal være essentielt at styrke havvindindustriens europæiske værdikæde. Mange steder foretager branchen også økonomiske forudbetalinger og påtager sig dermed en økonomisk risiko. På tværs af industrier, for eksempel inden for skibsbygning, skal tyske værfter til opførelse af fundamentkonstruktioner, transformer- og omformerplatforme, specialskibe til service og vedligeholdelse og til byggeri sættes i stand til at yde deres bidrag til energiomstillingen. Kapaciteten i søhavnene, herunder oplandsforbindelserne og kapaciteten til landtransport er en genkendelig flaskehals.

Der skal også udvikles løsninger til sikkerheden af ​​den maritime kritiske infrastruktur og dens beskyttelse mod sabotage. For at beskytte de faglærte kræves der endvidere et redningskoncept for lokaliteter længere væk fra kysten. Offshore vindenergioperatørerne kan finansiere dette, men de kan ikke organisere det på egen hånd.

Havvindindustrien byder på et betydeligt stigende beskæftigelsespotentiale i de kommende år. For at kunne følge med i konkurrencen om faglærte er tiltag som en uddannelsesoffensiv for at tiltrække internationale faglærte og målrettet kampagnearbejde for akademisk og faglig uddannelse vigtige. Det kræver øjeblikkelig branchespecifik træningsmarkedsføring, indførelse af engelsk som ansøgningssprog for anerkendelsesprocedurer og i visumprocessen generelt og en forøgelse af antallet af personale hos myndighederne til behandling,« kræver organisationerne.

Allerede i begyndelsen af ​​året havde foreningerne kritiseret, at udvidelsen i de kommende år efter forbundsregeringens planer ikke skulle foregå mere jævnt, men i til tider uregelmæssige spring. Dette komplicerer unødigt den bæredygtige udvikling af produktionskapaciteten. Den årlige ekspansion skal fastholdes på et højt niveau, så kapaciteterne kan udnyttes mere jævnt over årene. Dette bør om muligt også koordineres på europæisk plan.

”I Oostende-erklæringen understregede de ni lande, der grænser op til Nordsøen, deres selvforpligtelse til udvidelsesmålene for havvindenergi. I 2030 skal der installeres 120 GW offshore vindenergikapacitet, i 2050 300 GW, plus Storbritannien med yderligere 100 GW i perspektiv. Samarbejdet i den fremtidige generation af grøn brint fra havvindenergi og i udbygningen af ​​brintinfrastrukturen skal styrkes. De ikke-bindende mål, som EU-medlemsstaterne er blevet enige om for Østersøen på 22,5 GW i 2030, 34,6 GW i 2040 og 46,8 GW i 2050, blev bekræftet.

For at kunne opnå denne udbygning af vindenergi til søs i Nordsøen og Østersøen, skal den rigtige kurs sættes med det samme. Der er blandt andet behov for europæiske harmoniserede prækvalifikationskriterier for en robust forsyningskæde og målrettede, kvalitative udbudskriterier for konkurrencedifferentiering. Det er vigtigt at muliggøre Europas energisuverænitet og dekarbonisering af energiintensiv industri samt grøn skibsfart.

Havvindindustrien skal endelig kunne indtage sin plads i energiomstillingen som en økonomisk motor: Den er fundamentet for et suverænt og industrielt stærkt Europa,” slutter foreningerne.

Faktaark"Status for udbygning af havvindenergi for første halvår 2023” (PDF).