Offshore-udbud af Federal Network Agency

31. Januar 2023

”Vi er glade for, at udbuddet af den Bundesnetzagentur er nu officielt udmeldt for de områder, der ikke er centralt forundersøgt. Vi ser den betydelige reduktion af tilbudsniveauerne, som BWO anmodede om under høringen, som et vigtigt skridt for operatørerne. Det nuværende niveau for budniveauerne er mere i overensstemmelse med vores ideer,” siger BWOs administrerende direktør Stefan Thimm. BWO er dog fortsat kritisk over for at holde sig til en budkomponent uden loft.

Hintergrund: Udbudsproceduren for de områder, der ikke er forhåndsbehandlet centralt, lægger op til, at der skal gennemføres en "dynamisk udbudsprocedure" ved flere nulcent-bud. I denne proces skal tilbudsgiverne meddele deres betalingsvillighed, og den bydende med den højeste betalingsvillighed tildeles den kontrakt, som BWO kræver. BWO fortsætter også med at kritisere, at beløbet for budkomponenten ikke er begrænset.