Spring til indhold

mening

Thimm kommenterer EU's nødforanstaltninger mod høje energipriser

Vi støtter den føderale regering og Europa-Kommissionen i deres mål om at stabilisere forbrugerpriserne. Indførelse af et prisloft kan være en passende foranstaltning hertil. Dog bør mulige bivirkninger tages i betragtning.
mere

BWO indsender en redegørelse om udkastet til 2022 områdeudviklingsplanen til Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH).

Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO) har afgivet en redegørelse til Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) om udkastet til 2022 områdeudviklingsplan for den tyske Nordsø og Østersøen.
mere

WindSeeG-ændringen giver plads til forbedringer

Som led i foreningshøringen afgav BWO udtalelse om nærværende lovudkast. Udover auktionsdesignet behandles her også emner som nettilslutning, implementeringsfrister og nedtagning.
mere

BWO-redegørelse om det foreløbige udkast til områdeudviklingsplan 2022

BWO-erklæring om det foreløbige udkast til områdeudviklingsplan 2022 fra Federal Maritime and Hydrographic Agency.
mere

Dagsorden for en ambitiøs offshore brintproduktion

Brancheorganisationerne BWO, DWV, EEHH, EE.SH, IG Metall Coast, Foundation OFFSHORE-WINDEN-ERGIE, WAB og AquaVentus Förderverein opfordrer til, at følgende punkter implementeres for at lave indenlandsk, grøn brintproduktion til søs på en industriel skala en realitet.
mere

Kun brint fra vedvarende energi er bæredygtigt

Fokus for alle lovgivningsmæssige foranstaltninger bør helt klart være på grønt brint, da kun brint fra vedvarende energi er bæredygtigt. Det giver også mening, at lovforslaget styrker princippet om "brug i stedet for regulering".
mere

Brintproduktionen skal flankeres af udvidelsen af ​​vedvarende energi

Elektrolysernes planlagte kapacitet skal flankeres af en tilsvarende yderligere udvidelse af vedvarende energi. Vi deler ikke BMWis synspunkt om, at bilaterale elektricitetskontrakter (PPA'er) ikke kan gennemføres i praksis. Tværtimod: PPA'er ville være et simpelt og afprøvet instrument til at demonstrere de grønne egenskaber og systemets anvendelighed af grønt brint.
mere

Brint er vigtigt - men det skal være grønt

For at undgå indlåsningseffekter skal fokus være på grønt brint fra starten. For kun ved hjælp af brint fra vedvarende energikilder kan vi nå vores fælles europæiske mål om fuldstændig dekarbonisering inden 2050.
mere

BWO afgiver udtalelse om BNetzA's 2. vurderingsprocedure til efterspørgselbaseret natidentifikation

Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV har udsendt en erklæring om BNetzA's 2. vurderingsprocedure for efterspørgselsbaseret natmærkning.
mere

BWO afgiver udtalelse om det foreløbige udkast til områdets udviklingsplan 2020 for det tyske Nord- og Østersøen

Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO) har afgivet en erklæring til Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) om det foreløbige udkast til 2020-udviklingsplanen for det tyske Nord- og Østersøhav.
mere