Spring til indhold

Plan for fysisk planlægning (ROP)

På trods af et uudnyttet potentiale for offshore vindenergi er pladsen i Nord- og Østersøen begrænset. Interessekonflikter opstår i stigende grad. Maritim fysisk planlægning behandler spørgsmålet om, hvilke områder der er egnede til hvilken anvendelse - herunder vindenergi til søs. I den geografiske plan er områder f.eks. Udpeget som reserverede eller prioriterede områder til en bestemt anvendelse. Den fysiske planlægning er et afgørende instrument til den langsigtede udvikling af offshore vindenergi.