Spring til indhold

Glider Markedspræmie

Bevægelig markedspræmie

Siden introduktionen af ​​tilbud på offshore vindprojekter med WindSeeG (2017) er disse blevet aflønnet efter den glidende markedspræmie-model. Her fastsætter budgiveren en pris med sit bud, hvor han vil sælge elektriciteten fra havmølleparken, hvis et bud blev accepteret. Hvis markedsprisen på elektriciteten er under den tildelte pris, modtager systemoperatøren forskellen. Hvis markedsprisen er højere end den tildelte pris, udbetales overskuddet til systemoperatøren.