Spring til indhold

Miljø Undersøgelsen

Miljøstudier

Udvidelsen af ​​havvindenergi er underlagt strenge miljøregler, og havvindmølleoperatørerne investerer store summer i forebyggende foranstaltninger til beskyttelse af havmiljøet. For at være i stand til at vurdere virkningerne af havmølleparker på flora og fauna så nøjagtigt som muligt og om nødvendigt foretage tilpasninger foretages der regelmæssigt miljøundersøgelser.

Lånebefolkningen er stabil på trods af udvidelse af offshore vindkraft

En undersøgelse på vegne af Federal Association of Wind Farm Operators Offshore eV (BWO) for et netværk af finansieringspartnere viser, at den gradvise udvidelse af vindkraft til havs ikke har nogen negativ indvirkning på befolkningen af ​​lommer i den tyske Bugt. De mulige virkninger af havmølleparker på befolkningen såvel som habitatet for de to arter af lommer, rødstrupede og sortstrupede dykkere blev undersøgt.
mere

Marsvin, der ikke er berørt af offshore-arbejde

En undersøgelse foretaget af BioConsult SH, IBL Environmental Planning og Institute for Applied Ecosystem Research (IFaOe) undersøgte virkningerne af pælekørsel under opførelsen af ​​havmølleparker og den deraf følgende støjudvikling på marsvin i det tyske Nordsø.
mere

Undersøgelse offentliggjort: marsvin fortsætter med at komme tilbage

For første gang undersøger en undersøgelse marsvinernes opførsel ved kørsel af bunker til havmølleparker i Nordsøen. Undersøgelsen viser, at trods den konstante stigning i fundamenteringen forbliver marsvinbestanden konstant.
mere