Spring til indhold

Offshore koalition

Offshore koalition

Offshore koalitionen består af miljøforeninger, havmølleparker og transmissionssystemoperatører. De har gjort det til deres mål at forbedre den maritime planlægning af offshore vindenergiudvikling for europæiske have og til dette formål underskrevet et "Memorandum of Understanding" den 16. november 2020. Koalitionen vil tilbyde et åbent diskussionsforum, hvor eksisterende information og erfaringer udveksles og evalueres. Renewable Grid Initiative (RGI) vil moderere forummet.

BWO hilser de første succeser med OCEaN i Tyskland velkommen

Fællespapiret er et klart signal i retning af politik: En naturvenlig udbygning af havvindenergi er nødvendig og mulig. Det er vigtigt, at klimabeskyttelse og naturbeskyttelse ikke længere spilles ud mod hinanden, men er meningsfuldt kombineret og tilstrækkeligt prioriteret.
mere