Thimm kommenterer EU's nødforanstaltninger mod høje energipriser

29. September 2022

I anledning af den kommende resolution fra Det Europæiske Råd om nødforanstaltninger som reaktion på de høje energipriser påpeger BWO de forudsætninger, der gør de planlagte tiltag fra EU forenelige med den ønskede og endda skal pressede udbygning af vedvarende energi:

”Operatørerne af havvindmølleparker ser med stor bekymring på den aktuelle udvikling på energimarkederne og de dermed forbundne byrder på elkunder. Vi støtter derfor den føderale regering og Europa-Kommissionen i deres mål om at stabilisere forbrugerpriserne. Indførelse af et prisloft kan være en passende foranstaltning hertil. Dog bør mulige bivirkninger tages i betragtning. Blandt andet bør der tages højde for de øgede omkostninger til balanceringsenergi for operatørerne af EEG-anlæg for at undgå uønskede økonomiske ubalancer." (Stefan Thimm, administrerende direktør BWO)

udstyr: