Spring til indhold

April 2021

Forbindelse til det territoriale hav kunne mindske offshore-ekspansionsproblemer

Forordningen kan hjælpe med at øge yderligere potentiale for vindenergi til havs og mindske konsekvenserne af det nuværende ekspansionskløft for virksomhederne og deres cirka 24.000 ansatte.
mere

Med vindenergi til søs for klimaneutralitet

Offshoreindustrien definerer handlingsområder for den næste lovgivningsperiode: sikre opfyldelsen af ​​offshore-ekspansionsmålene, videreudvikle markedsdesign, implementeringskoncept for accelereret offshore-ekspansion, fremme grøn brint til offshore-vind, integrere ekspansion i Europa & omstrukturere ansvar og byrde deling.
mere

Kun brint fra vedvarende energi er bæredygtigt

Fokus for alle lovgivningsmæssige foranstaltninger bør helt klart være på grønt brint, da kun brint fra vedvarende energi er bæredygtigt. Det giver også mening, at lovforslaget styrker princippet om "brug i stedet for regulering".
mere

Brintproduktionen skal flankeres af udvidelsen af ​​vedvarende energi

Elektrolysernes planlagte kapacitet skal flankeres af en tilsvarende yderligere udvidelse af vedvarende energi. Vi deler ikke BMWis synspunkt om, at bilaterale elektricitetskontrakter (PPA'er) ikke kan gennemføres i praksis. Tværtimod: PPA'er ville være et simpelt og afprøvet instrument til at demonstrere de grønne egenskaber og systemets anvendelighed af grønt brint.
mere