Spring til indhold

Juni 2018

Udtalelse om det foreløbige udkast til BSH til områdets udviklingsplan 2019

BSH har annonceret det foreløbige udkast til områdets udviklingsplan for 2019 for den tyske eksklusive økonomiske zone i Nord- og Østersøen. Grundlæggende aspekter er endnu ikke behandlet.
mere

AGOW-erklæring om BSH-gebyrforordningen

Forbundsministeriet for transport og digital infrastruktur har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse "BSH-gebyrforordning - BSHGebV". Offshore vindmølleparkoperatører kan blive unødigt belastet af øgede tilladelsesgebyrer.
mere